Prevođenje "stil računarstva" na bosanski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Bosanski

Stil - prijevod : Stil - prijevod : Stil - prijevod : Stil - prijevod : Stil računarstva - prijevod :
Ključne riječi : Stil životni Chun Stilu Zivota

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Stil
Stil
Stil
Stil
Stil.
Stil.
Slobodni stil
Slobodni stil
Stil izgleda
Stil rasporeda
Stil pisma
Stil fonta
Stil prikaza
Prikaži stil
Stil pisma
Font stil
Domaći stil.
Domaći stil.
Američki stil.
Američki stil.
Mali stil teksta
Sve tekstualne datoteke
Stil podcrtanog teksta
Podvuci
Stil precrtanog teksta
Precrtavanje
Stil izgleda ruba
Stil reljefa granice
Izaberi stil kontrole
Izaberite stil upravljanja
Narušava mi stil.
Narušava mi stil.
Zanemari stil alatne trake
Prepiši preko stila trake s alatima
Stil udubljenja oko sadržaja
Stil ruba oko sadržaja
Stil trake s alatima
Stil trake s alatima
Stil stanja IM a
Stil IM statusa
GTK IM Preedit stil
GTK IM stil predizmjena
GTK IM Status stil
GTK IM stil statusa
Pretvaranje nije moj stil.
Pretvaranje nije moj stil.
To nije Leonardov stil.
To nije Leonardov stil.
To je Jamesov stil.
To je Džemsov stil.
Iscrtaj stranicu koristeći uobičajeni stil.
Iscrtaj stranicu korištenjem uobičajenog stila
Stil gumba na alatnoj traci
Stil dugmadi trake s alatima
Stil udubljenja oko linije izbornika
Stil ruba oko trake s menijima
Stil podcrtavanja za ovaj tekst
Stil podvlačenja za ovaj tekst
Stil udubljenja oko okretnog gumba
Stil ruba oko vrtećeg dugmeta
Bez stil atributa na elementu
Bez stil atributa na elementu
Srbija promiče zeleniji životni stil
Srbija promovira zeleniji način života
Sada, kakav stil si zamislio?
Sada, kakav stil si zamislio?
Iscrtaj stranicu bez korištenja uobičajenog stil.
Iscrtaj stranicu bez korištenja stila
Za ovu stranicu odaberite različiti stil
Izaberite drugi stil za ovu stranicu