Prevođenje "ljekar naknade" na ukrajinskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Ukrajinski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Ljekar.
Я лiкар!
Ljekar.
Доктор.
Ne ljekar.
Врачом.
Ipak si ti ljekar.
Вы доктор, все же.
Naknade za hosting mogle bi da postanu izazov.
Разом з нами ростиме й платня за хостинґ.
Znaš već, Vinnie Keller, ljekar i normalan momak.
Винсент Келлер, врач, обычный парень.
Odmah. Prije nego što odete, mogu li da spomenem pitanje moje naknade i zaduženja?
Пока вы не ушли, могу ли я затронуть вопрос моего жалования и пенсии?