Prevođenje "teta" Thai jezik:


  Rječnik Bosanski-Tajlandski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Teta Martha.
เฮ ว าวไปทำอะไรมา
OK, teta.
คร บป า..
Teta Imogene.
ป าอ โมเจนคะ
Dobro, teta Petunia.
คร บ ป าเพ ทท เน ย
Hej, teta Nina.
ไงคะ อาน น า
Hej, teta Nina.
ไงคะ อาน น า
Ona mi je teta.
ด จ ง!
Guste. Teta Rouz. Tačno.
ถ าอย างง น ม หว งต องเปล ยนรห สไปรษณ ย ก นบ อย ๆ เลยล ะ
Teta sa ljubičastim puloverom?
ผ หญ งคนท ใส สเว ตเตอร ส ม วงเหรอ
Teta ritam je normalan.
จ งหวะคล น ธ ต า ปกต
Dobra stara neobrijana teta Rouz.
เห นไม 91604
'Teta Em je pritrčala vratima.
ฟ งนะ นายอยากได เม ยนายค นมา พอๆ ก บท ฉ นอยากกล บไปหาครอบคร วฉ น
Da, teta Alma, volim te.
ค ะ น าอ ลม า หน ร กน า
Upravo sam pricala teta Gabi,
หน เพ งบอกป าแก บบ ไปว า
U redu je, teta Liv.
หน ร ว าป าม งานสำค ญ
Teta Nina, hvala ti za sve.
อาน น า ขอบค ณสำหร บท กอย างนะค ะ
Teta Betty mi je osigurala pripravništvo.
น าเบ ตต ให ผม มาเป นเด กฝ กงานช วงซ มเมอร ฮะ โอ เอาน นมาให ฉ น
Držite se vi vaše teta Sookie.
อย ใกล ๆน าซ กก ล ะ ไม เป นไรหรอก หน ส ญญา
Normalni teta valovi. Normalni delta valovi.
คล นเธลต าปกต คล นเดลต าปกต
Bože, moja teta je imala nesreću.
เว นแต ... โอ พระเจ า อะไรคร บ? น าฉ นเพ งตกลงมาจากฟ า ในอ บ ต เหต เคร องร อนบ าบอ
Teta Hanife. To sam ja Soner.
ป าฮาน ฟ น ผมเอง โซเนอร
Teta Gabi, on je moj sef.
ป าแก บบ เขาเป นเจ านายฉ นนะ
Šta ti imaš protiv teta Jemime?
นายม ป ญหาอะไรก บ ป าเจอร ม ม า วะ? (แพนเค กย ห อหน ง)
Teta Sookie, je li Bill tvoj momak?
น าซ กก บ ลล เป นแฟนน าเหรอคะ
Da ti je umrla teta od malarije.
โอเค ฉ นบอกว า น าของเธอเป นมาลาเร ยตาย
Neka vam ih teta u vrticu procita.
ไปนอนด ดนมนอนส ไปส
Ne želiš valjda završiti kao teta Imogene.
เธอคงไม อยากลงเอยเหม อนก บป าอ โมเจนนะ
Tvoja teta je rekla da si na jahanju.
น าเธอบอกว าเธอออกไปข ม าน
Uvijek sam mislio da ste ti i teta bliske.
ฉ นน กว าเธอก บน าเธอจะสน ทก นมากซะอ ก
Teta Nina, tko je rekao da ti to možeš?
อาน น า ใครให อาทำย งง นค ะ
Tvoja teta je vlasnik ovog mjesta, je li tako?
ป าของนายเป นเจ าของท น ใช ไหม
Opraštao sam se s njima i to. Hej, teta Nina!
บอกลาก น อะไรพวกน น ไงคร บ อาน น า
Huntere, mili, dodi i pozdravi se sa svojom Teta Sookie.
ฮ นเตอร , ล กร ก มาสว สด ป าส กก ส จ ะ
Tu je bila teta da mi popuje, kao da čita propoved.
ป าก เอาแต พร ำบ น ย งกะกำล งเทศนาแน ะ
Obećajem ti da je čula. Moja gluha teta u Omahi je čula.
ได ย นส วะ ป าก ห หนวก อย โอมาฮาย งได ย นเลย
Teta, tvoja pjesma! koju nitko još nije čuo, napisao ju je g.
ฉ นค ดว าฉ นฟ งม นไม ได เพลงท ไม เคยม ใครได ฟ งมาก อน
Moglo bi se reći da imam netrpeljivost prema laktozi. Kao moja teta Fern.
เหม อนน าเฟ ร นเลย
Teta Nina, ako Terri ude u glazbeni program, moraš se pobrinuti da i ode.
อาน น า ถ าเทอร ร ได เข าไปเร ยนท น น อาต องทำให เธอไปให ได นะคร บ
Slušaj me, moja djeca su rekla svima da im je teta napisala Corin novi hit.
ท น ฟ งฉ นนะ เด กพวกน นบอกเพ อนเค าไปหมดว าน าเค าแต งเพลงฮ ตให คอร า
Teta sa ljubičastim puloverom raspravljala se sa gđicom Jessie kao što ste vi, i otišla je.
ผ หญ งคนท ใส สเว ตเตอร ส ม วง เถ ยงก บคร เจซซ เหม อนท คร ทำ แล วเธอก ถ กไล ออก
I verujem Henk da je to bilo negde u vreme kada smo odveli teta Mari u ludnicu.
เอสเมอร ร ลด า หล งจากงานปาร ต จบ ช อของหน จะเปล ยนเป นฮอลล ย
...i ljudi su dolazili kako bi razgovarali sa svojim upokojenima ili da saznaju gdje je zlocesta teta sakrila svoje dragocjenosti.
และผ คนมาค ยก บสาม หร อภรรยาท ล วงล บ หร อ หาของเคร องเพ ชรท ญาต ท ตายไปซ อนไว
Morala sam se praviti pred tatom da sam tamo cijelo vrijeme, a u meduvremenu je moja teta renovirala kucu, pa kada sam otišla u kupoanicu, ušla sam u ormar.
ฉ นต องทำเหม อนว าอย ท น นตลอด และก อนหน าน นอาฉ นจ ดบ านใหม ตอนฉ นเข าห องน ำ ม นด นกลายเป นห องเส อผ า