Prevođenje "ljudi koji" Thai jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Ljudi, koji klinac!
พวก น ม นบ าอะไรก น!
Koji drugi ljudi?
แล วคนอ น ๆ หละ ?
Koji su to ljudi? Ljudi, znaš?
ผ คนอะไร ?
Ljudi koji nemaju auto.
คนท ไม ได ม รถ
Ljudi koji ne postoje.
คนท ไม ม ต วตนจร งไง
Ljudi koji trenutno održavaju Dia
ผ พ ฒนา Dia ในป จจ บ นได แก
Koji došaptava u grudi ljudi,
ท กระซ บกระซาบในห วอกของมน ษย
Koji ljudi? Vojna obaveštajna služba.
หน วยส บราชการล บของกองท พ.
Ljudi koji su htjeli pomoći.
คนท อยากจะช วย
Dug koji svi ljudi plaćaju...
หน ท ท กคนต อง... . ชำระ
Dug koji svi ljudi plaćaju.
หน ท ท กคนต องชำระ ?
Dug koji svi ljudi plaćaju.
หน ท โทม สชำระไปแล ว
Ljudi koji su mi najbliži.
คนใกล ช ดฉ นไง แต ... พวกเราพยายามไม พ ดถ ง
Ljudi, koji znaju šta rade.
คนท ร ด ว ากำล งทำอะไรอย
Postoje ljudi koji te love.
ม คนคอยต ดตามค ณอย
Vi sitničavi, licemjerni ljudi koji...
ม ทเชล? อะไร?
Ljudi koji su ga oteli.
จากคนท ล กพาต วไป
Ljudi koji su umirali... Ne.
ผ คนเหล าน ใครฆ า?
Poput ljudi koji su utopljeni...
เหม อนคนท กำล งจมน ำ
A ljudi koji su unutra?
แล วคนท อย ข างในล ะ
ljudi koji za sve to plaćaju.
ของพวกคนท จ ายเง นทำเร องพรรค น แทน
Znam koji su to ljudi. Neustrasive
กระหม อมจะเล อกทหารท แข งแรง กล าหาญ
Ljudi koji te pitaju što želiš?
ผ คนทำตามคำส งค ณ
Možda ljudi koji su izumili penicilin.
อาจเป นคนผล ตยาเพนน ซ ล นก ได ม นมองได สองด าน
Mi smo ljudi koji mogu pomoci.
เราช วยค ณได
Postoje ljudi koji imaju mračne misli.
ผ คนอย ตรงน น ม ดแปดด านก นหมด
Da, znas ljudi koji zapocinju sranja.
ใช ค ณก ร คนท หาเร อง
Ti ljudi koji su me oteli...
พวกคนท จ บผมมา ถ าค ณฆ า ถ าพวกน นตายไป
Ljudi! Ljudi! Ljudi!
พวก, พวก, พวก พวก!
koji zle misli unosi u srca ljudi
ท กระซ บกระซาบในห วอกของมน ษย
Nisu to ljudi koji bi pisali pisma.
พวกเขาไม ใช คนประเภทท ชอบเข ยนจดหมาย
Lijepi ljudi je organizam koji se razvija.
สว สด คร บค ณเบ ร นน ม
To su ljudi koji su radili ovde.
เส อคล ม, ป ายช อ พวกม นก ค อคนท ทำงานท น
Ljudi koji su radili ovde su mrtvi.
ตอนน พวกท ทำงานอย ท น ตายหมดแล ว
Gore su ljudi koji ti mogu pomoći.
เดฟ ให ผมพาค ณไปย งแผนกโรคจ ตนะ ม คนท จะช วยค ณได
Znam puno ljudi koji žele posjedovati svijet.
ฉ นร ว าม หลายคนท อยากจะเป นเจ าของโลกน
Stvorio se red ljudi koji žele ući.
ได ข าวว านายม เพลงฮ ตให ฉ นเหรอ
Ljudi koji su prekinuli ne spavaju skupa.
เซ กส อย างเด ยว
Dug koji svi ljudi plaćaju je smrt.
หน ท ท กคนต องชำระ ค อ ความตาย .
Ovo su jedini ljudi koji odgovaraju opisu.
น ทำไมด ... . น อย
Verovatno ljudi koji se bore protiv smrada.
น าจะเป นพวกท ต อต านกล นไม ด พวกท อาศ ยอย ใต ลม
Tamo nevini ljudi,koji nisu nista napravili.
ผ คนบร ส ทธ มากมายข างล างน น ไม ได ทำความผ ดอะไรเลย
Ljudi koji žive ispod nas ... ti vampiri.
คนท อย ใต เรา เขาเป นแวมไพร
Ljudi, ljudi!
เพ อนเอ ย! เพ อน!
Ljudi, ljudi.
พวกนาย, พวกนาย, พวกนาย