Prevođenje "kažu" Thai jezik:


  Rječnik Bosanski-Tajlandski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Ljudi uvek kažu isto. Šta kažu?
พ ดว าอะไร
Što kažu?
เขาพ ดว าไง
Što kažu?
พ ดอะไรของท านนะ?
Ljudi kažu
ท านน าจะลงมาบอกว าม นค ออะไร
Šta kažu.
ท พวกม นค ยก นก ค อ
To kažu?
พวกเขาว าแบบน นหรอ หา?
Datoteke kažu...
ตำราประว ต ศาสตร กล าวไว ว า...
Šta kažu?
พวกเขาบอกว าอะไร
I neke od njih kažu nešto drugo. Kažu,
และบางคนก จะบอกอะไรบางอย าง พวกเขาบอกว า
Idem gdje mi kažu, radim što mi kažu.
ผมต องเด นทางตามคำส ง ทำงานตามคำส ง ไม ม ส ทธ บ น
Bože. Što kažu?
เขาว าไง?
LJUDI UVEK KAŽU
ใครว าช ว ตม
Kako ono kažu...
เค าเร ยกว าอะไรนะ?
Kažu, nadajte se.
จงม ความหว ง..
Znaš kako kažu
ประธานของอ เล ยสคลาร ก เอ ฟ เรว ทซ
Znaš kako kažu.
คำพ ดท ว า
Kažu da trunemo!
เขาว าพวกเราล มสลาย
Šta kažu? Šta?
เขาว าย งไงน ะ ว าไงนะ
A neki kažu..
โทษท
Sve? Tako kažu.
อะไรนะ ท งหมดเลยเหรอ?
Da, tako kažu.
พล งงานหม นทวน..
Kažu da je super!
ไม ม โรงเร ยนไม ม ตำรวจ ค ณ สามารถฉ ก
Kažu da nema sjećanja.
พวกเขาบอกว าม นม หน วยความจำไม
Kažu da je poludela.
ผมได ย นมาว าเธอบ า.
Kažu da sam priznala?
พวกเขาบอกว าฉ นสารภาพ?
Kako ono Amerikanci kažu?
ท พวกอเมร ก นเร ยกว าไงนะ?
Kažu da je švalja.
เห นว าเธอเป นช างเย บเส อ
Jedni kažu Cusimano,zubar.
บ างก ว าเป นค ซ มาโน หมอฟ นนะ
Zašto? Šta orhideje kažu?
ทำไมหรอคะ ดอกกล วยไม บอกอะไรหรอ
Dokazi kažu da jesi.
แต หล กฐานม นบอกว าพ เป นคนทำ
Evo šta kažu forenzičari.
น นทำให ลำบากในการส บ
Kažu da je invazija.
พวกเขาบอกว าเป นการบ กร ก
Kažu da je vaša fabrika utočište. Kažu da ste vi dobri.
เขาว าท น เหม อนแดนสวรรค ...
Religije na to kažu Besmislica.
กล มศาสนาบอกว า ไม ม ทาง
McNeil je gadan kako kažu?
ค กแม คน ลโหดอย างเขาว าม ย