Prevođenje "mjeriteljstvo laboratorija" na srpskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Srpski

Laboratorija - prijevod : Laboratorija - prijevod : Mjeriteljstvo laboratorija - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Foto laboratorija.
Foto laboratorija.
Laboratorija za biopsiju.
Laboratorija za biopsiju.
Laboratorija za biohemiju?
Laboratorija za biohemiju?
Laboratorija je na drugu stranu.
Laboratorija je na drugu stranu.
Laboratorija mog brata je tamo.
Laboratorija mog brata je tamo.
Laboratorija, nauka o životnim oblicima...
Laboratorija, nauka o životnim oblicima...
Ovo je jedan od njihovih laboratorija.
Ovo je samo jedan od njihovih laboratorija.
Na ovom brodu se nalazi 14 laboratorija.
Na ovom brodu se nalazi 14 laboratorija.
Doktor Rodžakova laboratorija ima samo jedna vrata.
Doktor Rodžakova laboratorija ima samo jedna vrata.
GIasi na gradonačeInika. Laboratorija ga je poslala.
Гласи на градоначелника. лабораторија га је послала.
Kažite mi da li je laboratorija ovde negde ?
Kažite mi da li je laboratorija ovde negde ?
James Kirby, službenik laboratorija policijske uprave u Birminghamu.
James Kirby, službenik laboratorija policijske uprave u Birminghamu.
U zgradi se nalazila veoma dobro opremljena laboratorija.
U zgradi se nalazila veoma dobro opremljena laboratorija.
Laboratorija ga je poslala. Unutra je bilo pismo.
Laboratorija ga je poslala ovamo, sa ovim pismom unutra.
Stvarno mi morate pomoći da dođem do laboratorija.
Stvarno mi morate pomoæi da doðem do laboratorija.
Biro sarađuje sa sebi sličnim institucijama u regionu, uključujući institute za mjeriteljstvo u Turskoj, Albaniji, Bugarskoj i Sloveniji.
Zavod sarađuje sa drugim sličnim institucijama u regionu, uključujući institute za metrologiju Turske, Albanije, Bugarske i Slovenije.
Devet nacionalnih laboratorija nadležno je za vrlo konkretne mjerne jedinice.
Devet nacionalnih laboratorija odgovorno je za vrlo specifične jedinice merenja.
Jedna laboratorija u Zagrebu otpočela je s kultivisanjem sintetičke kože.
Laboratorija u Zagrebu počela je kultivisanje sintetičke kože.
U Prištini je otvorena forenzička laboratorija koju su sponzorirale SAD.
U Prištini je otvorena laboratorija za sudsku medicinu koju su sponzorisale Sjedinjene Države.
Za koji je Državna laboratorija potvrdila da sadrži 60 arsenika.
Za koji je Državna laboratorija potvrdila da sadrži 60 arsenika.
Uzorci se šalju niz rijeku do nezavisnih laboratorija u Kalimantanu.
Uzorci se šalju niz reku do nezavisnih laboratorija u Kalimantanu.
Laboratorija će vršiti ispitivanja objekata za zagrijavanje vode na solarnu energiju.
Laboratorija će testirati objekte u kojima se voda greje sunčevim zracima.
Zapamti, laboratorija u kojoj radi Rodžak je sto metara ispod zemlje.
Zapamti, laboratorija u kojoj radi Rodžak je sto metara ispod zemlje.
Laboratorija će se koristiti za ispitivanje kvaliteta hrane i vode za piće.
Laboratorija će biti korišćena za istraživanje kvaliteta hrane i vode za piće.
Nauka i tehnologija U Bukureštu otvorena laboratorija za testiranje krvi na drogu
Nauka i tehnologija U Bukureštu otvorena laboratorija za testiranje krvi na droge
U Prištini je u srijedu (7. maj) otvorena forenzička laboratorija visoke tehnologije.
U Prištini je u sredu (7. maja) otvorena moderna laboratorija za sudsku medicinu.
Centar za molekularnu medicinu i Nacionalna genetička laboratorija otvoreni su u Sofiji 7. decembra.
Centar za molekularnu medicinu i laboratorija za nacionalnu genetiku otvorena je u Sofiji 7. decembra.
Na Tehničkom univerzitetu u Sofiji otvorena je nova Laboratorija komunikacijskih tehnologija za upravljanje informacijama.
Na Tehničkom univerzitetu u Sofiji otvorena je nova laboratorija komunikacionih tehnologija za informativni menadžment.
Nisam naučio na policiju u svojoj kuči ni da mi se petljaju oko laboratorija.
Nisam nauvikao na policiju u svojoj dnevnoj sobi ni da mi se muvaju oko laboratorije.
Bugarska Laboratorija utjecaja Sunca i Mjeseca trenutno radi na tri nova svemirska uređaja tipa Lyulin.
Bugarska Laboratorija za odnos Sunca i Zemlje trenutno radi na tri nova svemirska uređaja tipa Ljulin.
U Nacionalnom arheološkom muzeju Bugarske otvorena je nova laboratorija za konzervaciju i restauraciju arheoloških artefakata.
U bugarskom Nacionalnom arheološkom muzeju otvorena je nova laboratorija za konzervaciju i restauraciju arheoloških artifakata.
Vlada je ovog mjeseca poduzela ogroman korak po pitanju laboratorija koje standardiziraju sve vrste mjerenja.
Vlada je preduzela veliki korak ovog meseca kada su u pitanju laboratorije koje standardizuju razne vrste merenja.
Najveća svjetska naučna laboratorija CERN pozvala je Makedoniju na učešće u svojim istraživanjima i obuci.
Najveća naučna laboratorija na svetu CERN pozvala je Makedoniju da učestvuje u naučnim istraživanjima i obuci.
U mjestu Fushe Kosova je 14. januara otvorena prva farmaceutska laboratorija i proizvodni pogon na Kosovu.
Prva farmaceutska laboratorija i fabrika na Kosovu otvorena je 14. januara u Kosovu polju, na Kosovu 14. januara.
Laboratorija ICMP a u BiH koristi naprednu tehnologiju za identifikaciju ostataka nestalih lica. Anes Alić SETimes
Laboratorija ICMP u BiH koristi naprednu tehnologiju za identifikovanje posmrtnih ostataka nestalih lica. Anes Alić SETimes
Biro i njegovih devet laboratorija ne privlače veliku pažnju, ali njihovi napori puno znače za privredu.
Zavod i njegovih devet laboratorija ne privlače puno pažnje, ali njihovi napori predstavljaju veliki posao.
Za ekspediciju Tara Oceans organiziran je međunarodni tim okeanografa, ekologa, biologa i fizičara iz prestižnih laboratorija.
Ekspedicija Tara Oceans okupila je međunarodni tim okeanografa, ekologa, biologa i fizičara iz prestižnih laboratorija.
U četvrtak (14. oktobar) je na Tehničkom univerzitetu u Sofiji otvorena nova laboratorija za elektronsku vladu.
Nova laboratorija o e vladi otvorena je u četvrtak (14. oktobra) na Tehničkom univerzitetu u Sofiji.
Prva laboratorija za testiranje krvi na droge u Bukureštu otvorena je u Nacionalnom institutu za forenzičku medicinu.
Prva laboratorija u Bukureštu za otkrivanje droga u krvi otvorena je u Nacionalnom forenzičkom madicinskom institutu.
Na traumatološkom odjelu Zagrebačke bolnice bit će pokrenuta moderna laboratorija za kultiviranje kože i hrskavice u epruveti.
Moderna laboratorija za veštačku kultivaciju kože i hrskavice biće otvorena na traumatološkom odeljenju Zagrebačke bolnice.
Ako je pečat slomljen ili oštećen na bilo koji način, laboratorija, po zakonu, mora odbaciti kompletan uzorak.
Ako je peèat slomljen ili bilo kako ošteæen laboratorija po zakonu mora odbaciti kompletan uzorak.
Od 1994. godine, ta laboratorija koristi DNK za identifikaciju posmrtnih ostatka žrtava pronađenih u masovnim grobnicama širom Evrope.
Od 1994. godine laboratorija koristi DNK za identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava pronađenih u masovnim grobnicama širom Evrope.
Očekuje se da će ova laboratorija žrtvama opekotina znatno skratiti vrijeme čekanja za dobivanje životno važne kože za presađivanje.
Laboratorija će, kako se očekuje, žrtvama opekotina značajno smanjiti čekanje na spasonosno presađivanje kože.
Trgovina se promovira kroz podr ku rada laboratorija za testiranje i kalibracijuindustrijskih i poljoprivrednih proizvoda radi pobolj avanja kapaciteta.
Trgovina se promovi e kroz podr ku rada laboratorija za testirawe ikalibraciju industrijskih i poqoprivrednih proizvoda radi poboq avawakapaciteta. Obezbe_BAR_ena je vrhunska oprema za centralne laboratorijskeusluge i pomo data za ja awe Hrvatske veterinarske slu be radi kontrolebolesti.
Prva laboratorija u Rumuniji za mjerenje radijacije koju ispuštaju mobiteli otvorena je 4. augusta u gradu Craiova na jugozapadu zemlje.
Prva rumunska laboratorija za merenje radijacije mobilnih telefona otvorena je u jugozapadnom gradu Krajovi 4. avgusta.