Prevođenje "dužina skale" na srpskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Srpski

Dužina - prijevod : Dužina - prijevod : Dužina skale - prijevod : Dužina skale - prijevod : Skale - prijevod : Skale - prijevod : Dužina - prijevod : Skale - prijevod : Duzina - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

A dužina?
A dužina?
Dužina je...
Dužina je...
Dužina pretrage historije
Претрага историјата по времену
Očitavane je van skale.
Oèitavane je van skale.
Najveća dužina imena polja
Највећа дужина имена поља
Talasna dužina je neuobičajena.
Talasna dužina je neuobièajena.
Dužina rada prije prisilne pauze
Трајање упозорења пре започињања одмора
Ukupna dužina granica Kosova je 743,55km.
Ukupna dužina granice Kosova je 743.55 kilometara.
To se zove dužina do narukvice.
To mi zovemo dužina za narukvicu . Oh.
Kapetane... moja kazaljka brzine je iznad skale.
Kapetane... moja kazaljka brzine je iznad skale.
Snaga motora je takođe prešla nivo skale.
Snaga motora je takoðe prešla nivo skale.
Vreme je da vežbate skale i arpeđo.
Vreme je da vežbate skale i arpeðo.
Moraš da pevaš svoje skale i svoja arpeđa!
Moraš da pevaš svoje skale i svoja arpeða!
Problemi s pravosuđem dobro su poznati, posebno dužina postupaka.
Problemi sa pravosuđem dobro su poznati, a posebno trajanje procedure.
I kod žice, Vreking Kru pobeđuje za šest dužina.
I kod žice, Vreking Kru pobeðuje za šest dužina.
Američki izvještaj Albanija na vrhu skale ekonomskih sloboda na Balkanu
Američki izveštaj Albanija na vrhu skale ekonomskih sloboda na Balkanu
Dužina talasa radijacije, 370 angstrema, harmonijski raspoređeno preko celog spektra.
Duljina radioaktivnih valova, 370 angstrema, harmonijski rasporeðeno preko cijelog spektra.
Na putu ka pobedi, Vreking Kru sama za šest dužina...
Na putu ka pobedi, Vreking Kru sama za šest dužina...
Na dnu skale je Somalija, s ocjenom od 1,0 već drugu godinu zaredom.
Na dnu skale je Somalija, sa ocenom 1,0 već drugu godinu zaredom.
Na začelju je Kraljica Viktorija, već sad nekoliko dužina u zaostatku za vodećima.
Na zaèelju je Kraljica Viktorija, veæ sad nekoliko dužina u zaostatku za vodeæima.
Fassaris je naglasio kako ništa ne očekuje od aktuelne socijalističke vlade osim dodatnih smanjenja plaća, uglavnom putem provedbe jedinstvene platne skale za sve zaposlene u javnom sektoru, koja će, kako se pribojavaju sindikati, gravitirati ka donjem kraju skale.
Fasaris je istakao da ne očekuje ništa od trenutne socijalističke vlade, osim novih smanjenja plata, uglavnom putem implementacije jedinstvene platne lestvice za sve zaposlene u javnom sektoru. Sindikati strahuju da će ona gravitirati ka donjem kraju.
Do godine 2029. bi zonu Istanbula mogli pogoditi zemljotresi jačine 7 do 7,5 Rihterove skale, kažu naučnici na Bosforskom univerzitetu.
Zemljotresi jačine 7 do 7,5 stepeni Rihterove skale mogli bi da pogode region Istanbula do 2029. godine, saopštili su naučnici sa Bosforskog univerziteta.
U skladu s pravilima skupa, numera Kaliopi i Petreskog bit će prikazana na festivalu Sunčane skale, koji se svakog juna održava u Crnoj Gori.
U skladu sa pravilima takmičenja, pesma Kaliopi i Petreskog učestvovaće na festivalu Sunčane skale, koji se održava svakog juna u Crnoj Gori.
Poznata dužina pećine je 6km, uključujući i 2,5km dug tunel, iako geolozi spekuliraju da bi se Vjetrenica mogla protezati još 10 15km, do Jadranskog mora.
Poznata dužina pećine je 6 km, uključujući glavni tunel dužine 2,5 km, mada geolozi spekulišu da se Vjetrenica možda proteže još 10 15 km u Jadransko more.
Očekivana dužina života u toj zemlji je 78,3, a BDP po glavi stanovnika je 22.205, što je porast u odnosu na 19.954 iz prošlogodišnjeg ispitivanja.
Životni vek u zemlji je 78,3, a BDP po glavi stanovnika 22.205 dolara, dok je u prošlogodišnjem istraživanju iznosio 19.954 dolara.
Njime se dužina radnog staža potrebna za dužnost šefa policije smanjuje sa 12 na deset godina, s za komandire policijskih stanica s deset na šest godina.
Njime se dužina prethodnog radnog staža neophodnog za funkciju šefa policije smanjuje sa 12 na deset godina, a za komandante policijskih stanica sa deset na šest godina.
Ono što ne valja je dužina suđenja, a usko grlo je Vrhovni apelacioni sud, izjavio je za list Zaman Bekir Bozdag, zamjenik predsjedavajućeg parlamentarne grupe vladajuće Partije pravde i razvoja.
Ono što nije u redu jesu duga suđenja i zagušenost u Vrhovnom žalbenom sudu , rekao je Zamanu Bekir Bozdag, potpredsednik parlamentarne grupe vladajuće Partije pravde i razvoja.
S ocjenom od 1,1, Somalija je bila na dnu skale kao najkorumpiranija zemlja na svijetu, a nakon nje su bili Afganistan sa 1,3, Mjanmar sa 1,4, te Sudan i Irak sa izjednačenih 1,5.
Sa ocenom 1,1, Somalija je na dnu skale kao najkorumpiranija zemlja na svetu, a slede je Avganistan sa 1,3, Mijanmar sa 1,4 i Sudan i Irak koji dele ocenu 1,5.
Međutim, nedavni potez vlade kojim je izvršena reforma platne skale u javnom sektoru čime su ukinuti komplicirani programi nagrada i naknada i praktično smanjene plaće većine zaposlenih u javnom sektoru izazvao je veliko nezadovoljstvo.
Međutim, poslednji koraci vlade usmereni na reformu platnog sistema u javnom sektoru ukidanjem komplikovanih programa bonusa i efektivnim smanjenjem plata većine zaposlenih u javnom sektoru izazvali su ogromno nezadovoljstvo.
Novim zakonom, koji je usvojen u novembru i koji će stupiti na snagu u proljeće, trebale bi se smanjiti birokratske procedure i skratiti dužina procesa usvajanja, što se smatra dvama glavnim preprekama za usvajanje siročadi.
Novi zakon, koji je donet u novembru i stupa na snagu idućeg proleća, trebalo bi da smanji birokratiju i skrati trajanje procesa usvajanja, koje se smatraju dvema najvećim preprekama za usvajanje siročadi.
Ove godine Sibiu je domaćin nastupima milanske Skale, Ansambla za klasičnu operetu iz Beča, te Berlinskog simfonijskog orkestra, kao i izložbi, prikazivanja filmova, teatarskih, plesnih i folklornih festivala, izložbi karikatura, recitala crkvenih horova, sajmova knjiga, čitanja poezije, radionica o različitim temama i nastupa komičara.
Ove godine, Sibiju je domaćin nastupa milanske La Skale, Ansambla klasične operete iz Beča i Berlinskog simfonijskog orkestra, kao i umetničkih izložbi, filmskih projekcija, pozorišnih, plesnih i folklornih festivala, salona karikatura, crkvenih horskih recitala, sajmova knjiga, pesničkih večeri, radionica o različitim temama i nastupa komičara.
Ministar ekonomije i energetike Traicho Traikov izjavio je novinarima za vikend da je pogon u Kozloduju projiciran tako da može izdržati potrese jačine i do 7 stepeni Richterove skale, a da će onaj u Belenu ako se bude gradio imati isti kapacitet u smislu otpornosti.
Ministar ekonomije i energetike Trajčo Trajkov izjavio je novinarima tokom vikenda da je elektrana u Kozloduju projektovana tako da može da izdrži zemljotrese jačine do 7 stepeni Rihterove skale, a da će ona u Belenama ako bude građena imati isti kapacitet otpornosti.
Konkretni podaci o tom autoputu cijena, dužina i precizna trasa neće biti poznati sve dok se ne završe pregovori s firmom Bechtel Enka, iako se procjenjuje da će on biti dužine nekih 118km i da će obuhvaćati i izlaze na Međunarodni aerodrom u Prištini.
Detalji o autoputu koliko će koštati, koliko će biti dugačak i kuda će prolaziti neće biti poznati sve dok se ne završi pregovori sa firmom Behtel Enka, iako se procenjuje da će se protezati duž gotovo 118 kilometara i da će imati izlaz na međunarodni aerodrom u Prištini.
HDI je kompozitni indeks kojim se mjere prosječna postignuća zemlje u tri osnovne dimenzije društvenog razvoja očekivana dužina života pri rođenju, pismenost odraslih i stopa upisa u škole, te prihod, koji se mjere prema BDP u po glavi stanovnika u paritetu kupovne moći (PPP) u američkim dolarima.
HDI je složeni indeks u kojem se procenjuje prosečan uspeh zemalja u tri osnovne dimenzije ljudskog razvoja očekivanom životnom veku po rođenju, pismenosti odraslih i upisa u škole, kao i prihoda koji se mere prema BDP u po glavi stanovnika u kupovnoj moći izraženoj u američkim dolarima.