Prevođenje "bilo koja strana" na srpskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Srpski

Strana - prijevod : Strana - prijevod : Bilo koja strana - prijevod : Bilo koja strana - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Koja strana, moliću?
Koja strana, moliæu?
Koja strana scenarija?
Koja strana scenarija?
Bilo koja kategorija
Било која категорија
Strana koja ostane u svojoj utvrdi je poražena.
onaj ko se krije po svojim utvrđenima unapred je izgubio bitku .
Strana... strana devet.
Strana... strana devet.
U parku je bilo vatre sa svih strana.
U parku je bilo vatre sa svih strana.
RECOM će sačiniti registar svih građana, bilo civila bilo iz zaraćenih strana.
REKOM će napraviti registar svih žrtava, civilnih i vojnih.
Napred, strana, nazad, strana...
Napred, strana, nazad, strana...
Kao strana koja je izazvana, zahtevam da pucam prvi.
Kao strana koja je izazvana, zahtevam da pucam prvi.
Dovoljna je, bilo koja.
Dovoljna je bilo koja.
Imate brvnaru u Mejnu koja se zove Tamna strana Meseca .
Imate brvnaru u Mejnu koja se zove Tamna strana Meseca .
Koja zabava! Bilo je odlično!
Koja zabava!
To nije bilo koja zena.
To nije bilo koja žena.
Šesta strana.
Šesta strana.
Strana izrada.
Strana izrada.
Strana 23?
Strana 23?
Strana 387.
Strana 387.
Strana invazija?
Invazija gringosa?
Strana 73.
Strana 73.
Sedma strana.
Sedma strana.
Strana 81.
Strana 81.
Sada, pošto znamo da će jedna strana pobijediti ... a niko ne može da predidi koja strana će to biti ...
Sada, pošto znamo da æe jedna strana pobijediti ... a niko ne može da predidi koja strana æe to biti ...
BILO KOJA OD VELIKIH, SNA NIH,
bilo koja od velikih, snažnih,
Oklahome, i mnoga kola koja pristižu, kao i dobrovoljce sa svih strana.
Oklahome, i mnoga kola koja pristižu, kao i dobrovoljce sa svih strana.
Pa, mene nije briga koja strana reke je dobra a koja ne, ti ostani ovde sa mnom!
Pa, mene nije briga koja strana reke je dobra a koja ne, ti ostani ovde sa mnom!
Direktna strana ulaganja
Direktne strane investicije
Ne, ta strana.
Ne, ta strana.
Moja romantična strana.
Moja romantièna strana.
Tamna strana Meseca
Tamna strana Meseca
Imam 40 strana.
Imam 40 strana.
Leva strana 20!
Leva strana 20!
OVA STRANA RAJA
OVA STRANA RAJA
Strana 91, molim.
Strana 91, molim.
Ali zadnja strana statue, koja je ležala u pijesku, mnogo je ozbiljnije korodirala.
Ali pozadina statue, koja je ležala u pesku, mnogo je ozbiljnije korodirala .
Mogu postati bilo šta, bilo koja žena koju si ikada zamišljao.
Mogu postati bilo šta, bilo koja žena koju si ikada zamišljao.
Bilo je pitanja koja bih ja postavio.
Bilo je pitanja koja bih ja postavio.
To mogu uraditi bilo koja petorica ljudi!
To mogu uraditi bilo koja petorica ljudi!
Što je bilo, odbijaš mušteriju koja plaća?
Šta je bilo, odbijaš mušteriju koja plaæa?
KFOR u je nasilje neprihvatljivo, bez obzira koja strana, grupa ili pojedinac ga započnu.
Za KFOR je nasilje neprihvatljivo, bez obzira koja ga strana, grupa ili pojedinci podstiču.
Turska prljava strana demokratije
Turska Prljava strana demokratije
Na leđa, desna strana!
Na leða, desna strana!
Čarliju uniforma nije strana.
Èarliju uniforma nije strana.
Lijeva strana čista, gospodine.
Mirno na kursu 050.
Radio, TV, strana štampa!
Radio, TV, strana štampa!
Druga strana su Apači.
Druga strana su Apache.