Prevođenje "Consumer imaging" na srpskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Srpski

Consumer imaging - prijevod :
Ključne riječi : Consumer Omni Ocenio Stereo Department

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Ranije u toku godine, u istraživanju zdravstvenih sistema u 30 zemalja koje je obavila agencija za informiranje u polju zdravstva Health Consumer Powerhouse , Rumunija je po kvalitetu rangirana na 26. mjesto.
Ranije ove godine u istraživanju zdravstvenih sistema 30 zemalja koje je sprovela Centrala korisnika zdravstvene zaštite, Rumunija je zauzela 26. mesto po kvalitetu.
Tri kompanije visokih tehnologija GeoEye, INTA Space Turk i Satellite Imaging Corporation (SIC) vrše istraživanja na jednoj 980 stopa dugom uzvišenju na planini Ararat u Turskoj, za koje neki kažu da predstavlja ostatke Noine arke.
Tri kompanije za visoku tehnologiju GeoAj, turski INTA Spejs i Satelajt Imidžing Korporejšn (SIC) istražuju ispupčenje dužine 980 fita na planini Ararat u Turskoj, za koje neki sugerišu da predstavlja ostatke Noeve barke.