Prevođenje "komercijalni koncept" na slovačkom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Slovak

Koncept - prijevod : Koncept - prijevod : Koncept - prijevod : Komercijalni koncept - prijevod : Komercijalni - prijevod : Koncept - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Pogledajmo koncept tradicionalne antropologije.
Pozrime sa na koncept tradičnej antropológie.
Problem je što tvoja kosa nema koncept.
Problém je v tom, že vaše vlasy nemajú žiaden koncept.
Mnogi ljudi žele vjerovati u taj koncept moralnog napretka.
Veľa ľudí chce veriť v tento koncept morálneho pokroku.
Ovo pokaziva da je koncept zemalja u razvoju veoma sumnjiv.
To ukazuje, že koncept Premýšľame o medzinárodnej pomoci ako o pomoci týchto ľuďom týmto.
Upravo ono što su studenti govorili da opisuje njihov koncept svijeta.
Presne to, o čom študenti povedali, že je konceptom sveta.
Iskreno, mislim da moraš biti više senzitivniji da shvatiš ovaj koncept.
Úprimne, myslela som si, že do toho vidíš viac.
Pojamposvećenogupravljanjaprirodnimkapitalomiuslugamaekosistema je uvjerljiv koncept integrisanja za rješavanje okolišnih pritisaka iz više ekosistema.
Zárodky budúcich krokov existujú pred nami stojí úloha pomôcť im uchytiť sa a rozvinúť.
Geoffrey ti nije javio... da je koncept droca i vikara otišao niz vodu.
Hovorí Geoffrey povedal nie je prihlásený v žiadnom Thiele Som upustil ten nápad Kostým stranou.
Ali demagozi su u pravu oko jedne stvari, potreban nam je univerzalni koncept ljudskih vrijednosti.
Demagógovia však majú pravdu v jednej veci, potrebujeme univerzálne chápanie ľudských hodnôt.
Naravno, ovo ovdje je logaritamska skala, ali naš koncept ekonomije je rast uz postotak. Na to gledamo kao na mogućnost povećanja procenta.
Je to samozrejme logaritmická stupnica, ale my vnímame ekonómiu ako percentuálne rastúcu a považujeme za možný rast percentilu.
Ono što nudi eksplicitno upravljanje prirodnim kapitalom i uslugama ekosistema je uvjerljiv i integrisan koncept za rješavanje okolišnih pritisaka iz različitih sektora djelatnosti.
To, čo otvorený manažment prírodného kapitálu a služieb ekosystémov ponúka, je presvedčivý a integrujúci koncept riešenia environmentálnych tlakov zo strany rôznych sektorových aktivít.
Bio sam na Globalnoj konferenciji ovdje u Washingtonu prošle nedjelje, i mogao sam vidjeti pogrešan koncept koji su čak i aktivni ljudi u Sjedinjenim državama imali, koji nisu uvidjeli napredak
Bol som na Konferencii o svetovom zdraví tu vo Washingtone minulý týždeň a tam som videl, aký nesprávny koncept majú dokonca zainteresovaní ľudia v Spojených štátoch. Neuvedomili si zlepšenie
Koncept Neuronskog darvinizma jednostavno govori kako će se sklopovi koji dobiju odgovarajuće unose iz okoline optimalno razviti, a oni koji ih ne dobiju se ili neće razviti optimalno ili uopšte neće.
Koncept neuronálneho darwinizmu v podstate znamená, že telesné funkcie, ktoré dostanú adekvátnu stimuláciu od svojho prostredia, sa vyvinú optimálne, a tie, ktoré takéto podnety nedostanú, sa buď nevyvinú optimálne alebo sa nevyvinú vôbec.
Kada pogledamo originalni koncept takozvanog slobodnog tržišta kapitalističkog sistema koji su pokrenuli rani ekonomski filozofi kao što je Adam Smith, vidimo da je prvenstvena namjera tržišta bila zasnovana na razmjeni stvarnih, dodirljivih dobara neophodnih za život.
Ak sa pozrieme na pôvodný koncept tzv. systému slobodného trhu kapitalistického systému, tak ako ho videli raní ekonomickí teoretici, napr. aj Adam Smith, vidíme, že pôvodný zámer a funkcia trhu ako takého sa týkala výmeny skutočných, hmatateľných, pre život potrebných tovarov.