Prevođenje "srednjoročni izvještaj" na portugalski jezik:


  Rječnik Bosanski-Portugalski

Izvještaj - prijevod : Srednjoročni izvještaj - prijevod : Izvještaj - prijevod : Srednjoročni - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

To je za izvještaj. Kakav izvještaj?
O meu relatório.
Pogledaj izvještaj
Ver relatório
Blagajnikov izvještaj.
Relatório do tesoureiro.
Vaš izvještaj.
A sua lista de vigia.
Izvještaj obdukcije.
Relatórios das autópsias.
Pogledajmo izvještaj.
Vejamos as imagens.
Izvještaj, molim.
Escuto!
Moj izvještaj.
O meu relatório. Obrigado.
Bojniče, izvještaj?
Qual é o relatório?
Hendersonov izvještaj.
'O Relatório Henderson'.
Snimi izvještaj u...
Gravar o relatório para...
Izvještaj o krahu
Relatório de crash
Pokaži mu izvještaj.
Mostralhe o relatório.
Potvrđujem prethodni izvještaj.
Confirmo
Podnesi izvještaj o grešci
Enviar relatório de erro
Pošalji izvještaj samo sebi
Enviar relatório apenas para si próprio
Snimi izvještaj u datoteku
Gravar relatório em ficheiro
Neispravan izvještaj o problemu
Relatório do problema inválido
Mene zanima blagajnikov izvještaj.
Interessame o relatório do tesoureiro. Quero ouvilo.
Izvještaj očekujem u 8.00.
Espero um relatório às 08.00.
Pripremite izvještaj o oštećenjima.
Relatório de danos.
Ujutro ću pogledati izvještaj.
A primeira coisa é ver os relatórios da balística.
Pročitao sam Troyev izvještaj.
Eu li o relatório de Troy.
Mi također pripremamo izvještaj.
Estamos também a preparar um relatório.
Ne mogu da napravim izvještaj
Não foi possível criar relatório
To je ustvari Krolski izvještaj.
JA Isto é o relatório Kroll.
Ovo je najnoviji bežicni izvještaj.
Este é o ultimo relatório da marinha.
Kapetan traži izvještaj o šteti.
O Capitão quer o relatório dos danos.
Jesi li završio izvještaj? Ne.
Já terminaste o relatório?
O, predsjednik želi izvještaj. Požuri!
O presidente quer o relatório.
Izvještaj izviđačkog aviona broj 5.
Mensagem do avião 5.
Izvještaj o oštećenju negativan, kapetane.
As comunicações estão normais, Capitão.
Daje li vam izvještaj izlaz?
O relatório deulhe uma saida airosa?
Želite li da pošaljete izvještaj autorima?
Enviar o relatório do problema aos programadores?
Izvještaj pripada paketu koji nije instaliran.
O relatório pertence a um pacote que não está instalado.
A inženjerski izvještaj nema nikakvo uzglavlje.
O relatório não tinha qualquer identificação.
1982. godine je bio Balah izvještaj.
O Relatório Ballah é de 1982.
Danas sam vidio tvoj financijski izvještaj.
Eu vi o seu balanço financeiro.
Obojica ćete napisati izvještaj koji objašnjava
Mr. Keith, Mr. Keefer, quero relatórios escritos a explicar
Ovo je vaš izvještaj o g.
Fez este relatório sobre Mr.
Pročitao sam njihov izvještaj... 11 stranica.
Sim, eu sei. Li o relatório.
Evo ga i izvještaj koji sljedi.
Eis o relatório.
U kakvom ste stanju? Izvještaj, molim!
Informe sobre a sua situação!
Dame i gospodo, imam kratki izvještaj?
Senhoras e Senhores, farei uma declaração e depois responderei ás vossas perguntas. Deve ter sido a reentrada.
Stavi i to u svoj izvještaj.
Põe isso no teu relatório.