Prevođenje "izvan iskustvo" na portugalski jezik:


  Rječnik Bosanski-Portugalski

Izvan - prijevod : Iskustvo - prijevod : Iskustvo - prijevod : Iskustvo - prijevod : Iskustvo - prijevod : Izvan iskustvo - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Iskustvo.
Experiência.
Iskustvo.
Um pouco de experiência.
Izvan dopuštenog! Izvan dopuštenog!
Apareces em boa altura.
Izvan.
fora.
Izvan?
No exterior?
Iskustvo nepotrebno.
Não requer experiência.
Iskustvo, gospodine!
Pela experiência, senhor!
Iskustvo, draga.
Experiência, querida.
Svoje iskustvo!
A experiência.
Izvan grada.
Onde fica isso?
Izvan grada.
Fica retirada da cidade.
Izvan škole.
Fora da escola.
Lično iskustvo, doktore.
Experiência pessoal.
Izvan sebe sam.
Estou aqui a gastar o meu latim.
Potpuno izvan kontrole.
Completamente fora de controlo.
Izvan sebe je.
Está maluca.
Požuri izvan domašaja.
Sai daí depressa!
Izvan grada. Harge...
Fora da cidade!
Mjesec izvan orbite?
A lua está fora de órbita?
Uz sve moje iskustvo...
A minha experiência...
Tvoje iskustvo s poltergeistom.
A sua experiência com o espírito.
To je svojevrsno iskustvo.
Certamente que é uma forma de experiência.
njegovo iskustvo, njegovo znanje.
A experiência dele, o conhecimento.
Imali ste užasno iskustvo.
Você viveu uma péssima experiência.
Mi smo izvan mase i materije, čak izvan energije.
Estamos além da massa e da matéria, além até da energia.
U ruševinama izvan grada!
Estão nas ruínas fora da cidade.
Izvan granica da kupite?
além dos limites da compra?
Gdje je? Izvan grada.
Na periferia da cidade.
Nije. Izvan sezone smo.
Não, ainda não começou a estação.
Dugo si izvan Rima.
Está longe de Roma por tempo demais.
Izvan, ne u predvorju.
À porta, não foi na entrada.
Nema skokova izvan braka?
Nenhum segredo escandaloso?
Houston, izvan broda sam.
Estou na escada.
Houston, izvan broda sam.
Houston, estou na escada.
Izvan toga sam sada.
Já despachei o expediente.
Bilo je zaista izvanredno iskustvo.
Foi uma experiência absolutamente espetacular.
Moje iskustvo mazge je ograničeno.
Não tenho experiência de mula de carga.
Bilo je to ugodno iskustvo.
Conseguiu prazer.
Imamo iskustvo koje ti nemaš.
Nós temos despesas.
U ovakvom baru pomaže iskustvo.
A experiência é o que conta. Queres apostar?
Kažeš, sranje i iskustvo? Točno.
Muita tanga e experiência é quanto basta.
Mora da ste izvan pameti.
Não deve bater bem.
Nikad nije bio izvan Welcoma.
Sabe? Nunca saíu de Bemvindos.
Ljudstvo, ostanite izvan ograđenog prostora.
Todos os membros afastados da zona da vedação.
Još jedan je izvan kontrole!
Outro desgovernado!