Prevođenje "srednji režanj" na makedonski jezik:


  Rječnik Bosanski-Makedonski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Srednji vek!
Среден век!
Ispruži srednji prst.
Испружи го средниот прст...
Srednji ugao dosadno.
Средните агли се здодевни.
Naročito srednji deo.
Знаеш, средишен.
Otvorite srednji ventil.
Отвори го средниот вентил.
Srednji ventil otvoren.
Средниот вентил отворен.
Samo sam srednji?
Менаџментот е многу строг со сите наши автори од средно ниво.
Šta znači Srednji vek?
Што знаеш за Средниот век?
To je srednji čin.
Среден чин.
Ovo ipak nije srednji vijek.
Ова сепак не е средниот век.
Dva sprata više, srednji prozor.
Вториот кат средниот прозорец.
Onda se koncetriši na srednji.
Тогаш сконцентрирај се на средниот.
Tu nam je čeoni režanj da možemo vidjeti svijet.
Го имаме окципиталниот лобус со кој можеме да го гледаме светот.
Tu nam je sljepoočni režanj da možemo čuti svijet.
Го имаме темпоралниот лобус со кој можеме да го слушнеме светот.
Stil savjeta (nikakav, blagi, srednji, puni)
Стилот на hinting (hintnone, hintslight, hintmedium, hintfull)
Oživotvoreni srednji vijek u Sighisoari, Rumunija. AFP
Средниот век оживеа во Сигисоара, Романија. AФП
Da, srednji inicijal R, kao u telefonskom imeniku.
Да, иницијал Р, како во телефонскиот именик.
Ima da primenim srednji vek na tvojoj bulji.
Ќе спроведам Среден Век врз твојот газ.
Navijači navode posebno jaku odbranu i srednji red reprezentacije.
Поддржувачите ја наведуваат особено силната одбрана и средина на тимот.
Izgrađena je 1879, a ovo je srednji dio kuće.
Изградена е во 1879, ова е средниот дел од куќата.
U mom slucaju,metal zvani retki srednji ,zute boje,
Јас сум направен од еден редок метал кој се вика Плашливиум.
Pa stvarno si ti slatka k'o režanj saher torte, k'o što kažu. N.N.,ha?
Зарем не си најслаткото газе што сите го кажуваат, а?
Ovo su srednji ventili, a ovo su glavni indukcijski ventili.
Ова се средните вентили а овие индукциски вентили.
Misle da bi Monica možda bila previše za srednji zapad.
ТИЕ МИСЛАТ ДЕКА МОНИКА Е ПРЕМНОГУ ЗА СРЕДНИОТЗАПАД.
Jesi li cuo za srednji vek? Osim toga, vraticu se.
Дали си слушнал за темното доба?
To je perfektno. Uvjek sam predvidjo Ricka,ko Azijca srednji godina.
Ова е совршено.Од секогаш сум го замислувал Рик како средновечен азиец.И ако го имаме Марида ќе можем да го имаме кого што сакаме за старецот Лараби и за поглавицата Црна Мечка.
Prošlu noć, je bio glumac otpušten jer je nekom pokazo srednji prst.
Минатата ноќ еден играч беше исфлен затоа што му го закачил показалецот во задникот на друг играч на дното на купот.
Unistivsi sve pruge, kanale, brodove, lokomotive gurnut cemo Njemacku u Srednji vijek.
Ако уништат се земјата ќе се врати во средниот век.
Tako da sam tada odlučio napustiti taj dio svijeta. I planirao sam otići na srednji zapad.
Потоа, решив да го напуштам овој дел од светот и отидов во Средниот Запад.
Dokumentarac Zbogom, kako si? srbijanskog režisera Borisa Mitića osvojio je nagradu za najbolji srednji film na 5.
Документарниот филм Довидување, како сте? на српскиот режисер Борис Митиќ, ја освои наградата за најдобар среднометражен филм на 5 тиот Меѓународен фестивал на документарниот филм во Мексико ДОЦСДФ.
Na festivalu su prikazani različiti filmovi iz niza kategorija, među kojima i kratki i srednji, te igrani filmovi.
На фестивалот беа прикажани најразлични филмови во голем број категории, вклучително и краткометражни и среднометражни филмови и играни филмови.
Automatski nivo poništavanja jeke Isključen, Nizak, Srednji, Visoki, Automatsko ispravljanje dobitka. Odabir automatskog ispravljanja dobitka modulira glasnoću za najbolju kvalitetu.
Ниво на автоматско укинување на ехо Исклучено, Ниско, Средно, Високо, Автоматска компензација на гејн. Одбирање на автоматска гејн компензација ја модулира јачината за најдобар квалитет.
Stefanos Lekatsas je srednji trgovac i veleprodavac s nekoliko butika s konfekcijom u Atini, Patrasu i gradu Agrinio na zapadu zemlje.
Стефанос Лекацас е сопственик на продавници од средна големина и продавач на големо, со неколку бутици за облека во Атина, Патра и западниот град Агринио.
A veliki smrdljevak me je nalio nečim plavim, pa sam stigao u Srednji vek, a oko mene smrad i ukrali su mi zlatan sat.
А големиот смрдливко ме налеа со нешто сино, па стасав во Средниот век, а околу мене смрдеа и ми го украдоа златниот часовник.
Izvještajem od 440 stranica se rangira 177 zemalja prema nivou društvenog razvoja i smješta ih se u tri grupacije visok, srednji i nizak nivo društvenog razvoja.
Извештајот на 440 страници ги рангира 177 те земји според нивните нивоа на човековиот развој, класификувајќи ги во три групи висок, среден и низок човеков развој.
Blago pokupi u naše vreme, prisvoji ga, a svog potomka Mudrića, umesto da sam pođe, posla u srednji vek i takonenamerno sprči da se hodnici vremena zatvore.
Богатсвото го собра во реалното време, го присвои, а својот потомок Сезнајко, наместо самиот да отиде, го прати во Средниот век и така ненамерно спречи Ходниците на времето да се затворат.
Budućnost u NATO u i EU bi učvrstila za narod Balkana iste one prednosti koje zapadni i srednji Evropljani imaju još od kraja komunizma, od prije 15, 16 godina, dodao je on.
Иднината во НАТО и во ЕУ ќе ги зацврсти за луѓето на Балканот истите предности што ги имаат луѓето од Западна и Централна Европа од крајот на комунизмот пред 15, 16 години , додаде тој.
Kao i prethodnih godina, u izvještaju se rangira 175 zemalja članica UN a, uz Hong Kong i Palestinske teritorije, u skladu s njihovim nivoom ljudskog razvoja, i stavlja ih se u tri grupe visok, srednji i nizak.
Како и претходните години, извештајот рангира 175 земји членки на ОН, заедно со Хонг Конг и палестинските територии, според нивниот нивоа на човеков развој, групирајќи ги во три групи висок, среден и низок.