Prevođenje "povećanje plate" na makedonski jezik:


  Rječnik Bosanski-Makedonski

Povećanje - prijevod : Povećanje - prijevod : Povećanje plate - prijevod : Povećanje - prijevod : Plate - prijevod : Plate - prijevod : Povećanje - prijevod : Povećanje plate - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Bez plate.
Морам да донесам одлука врз основа на овие извештаи...
Evo nase plate.
Еве ја нашата плата.
Ako mi dovoljno plate.
Ако ме платат, да.
Nece biti sledece plate.
Па, нема да има следна плата.
Sjecam se prve plate.
Се сеќавам кога го добив мојот прв чек.
Povećanje FDI
Зголемување на директните странски инвестиции
Povećanje snage.
Енергијата се зголеми.
Banka, oklopno vozilo, plate Dodžersa?
Банка, оклопно возило, платите на Доџерси?
Plate mi, i ja odem.
Ми плаќаат и јас заминувам.
Ukoliko ne plate, ubićemo ga.
Ако не платат ќе го убиеме.
Eksponencijalno povećanje energije.
Со експоненцијално зголемување на излезната енергија.
Sve ovo je od pandurske plate?
Се ова од полициска плата?
Bar plate račun tu i tamo.
Мислам дека е малку некултурно некого да го спречиш... кој е гладен, да јаде.
Odbit će vam se od plate.
Ќе одбијат од вашата плата.
Bugarski gasni monopol traži povećanje cijena od 37 i prijeti da će presjeći dostavu toplanama koje ne plate dugovanja. Getty Images
Бугарскиот монопол за гас бара зголемување на цената од 37 отсто и се заканува дека ќе им го исклучи греењето на претпријатијата кои нема навреме да го платат. Getty Images
Vidimo dramatičano povećanje aktivnosti.
Еј тоа е Експлорер , познати сме!
Ne mogu svi da plate takav kvalitet.
Не можат сите да си дозволат таков квалитет.
Ikarus je dobra fabrika, plate su dobre.
''Икарус'' е добра фабрика, платите се добри...
A sada, što se tiče moje plate...
НИКОЈ ЖИВ. А СЕГА...
Plate i penzije su niže nego u FBiH.
Платите и пензиите се пониски отколку во ФБиХ.
Kuća će se prodati da se plate dugovi.
Куќата ќе мора да се продаде за да се платат долговите.
Ako su prekršili zakon, ima žestoko da plate!
Ако го прекршиле законот, има жестоко да платат!
Ne, odbila sam to od tvoje 13. plate.
Не, ја одбив од твојата божиќна плата.
Zašto onda vama ne plate, a mene izostavite?
Зошто не ви ги дадат парите на вас, а мене да не ме мешате?
Ove dame ne umiru od gladi. imaju minimalne plate.
Исусе, овие девојки не умираат од глад.
Ako napustiš slučaj, bićeš suspendovan dva meseca bez plate.
Ако го напуштиш случајот, ќе бидеш суспендиран два месеца без плата.e.
Da li te plate svaki put kada se emituje?
Ти плаќаат секој пат кога се емитува серијата? Да.
Lecio sam im konje, a sad nece da plate!
Им ги лекував коњите, а сега не ми плаћаат!
Rezultat je bilo povećanje PDV a.
Резултатот беше зголемување на ДДВ.
Međutim, uz povećanje krediranja dolaze problemi.
Но, со зголемувањето на кредитите, доаѓаат и проблеми.
Inspekcija je pokazala da radnici nisu dobili plate od februara.
Инспекциите покажаа дека работниците не биле платени уште од февруари.
Nije to ništ, s obzirom na to kolko ti plate
Не е ништо во споредба со тоа што го плаќаат
Kad ljudi računaju na to kao na deo svoje plate...
Кога луѓето сметат на тоа на дел од својата плата... Тоа што ти го направи е...
Ne radiš ovo zbog plate? Akcija ti dođe kao droga?
Ако не си за платата, дали си зависник од акција?
To su penzije, plate... Radi se o sumi od 600.000.000.00.
Ова се плановите, платните списоци... ова се шестотини милиони долари.
O onima koji joj se prepuste i cijeni koju plate.
За оние кои и се препуштија и за цената која ја платија.
Grgec i drustvo su se ponudili da nam plate racun.
Извинете.
Morski Grgeč i društvo ponudili su da plate za nas.
Си Бес и друштвото се понудија да ни ја платат сметката.
Netko te iskoristi za film i onda ti ne plate!
Некој те искористи за на филм а после не ти плати!
Prethodno povećanje bilo je u januaru 2010.
Претходното зголемување беше во јануари 2010 година.
One sad imaju rok do 19. septembra da plate svoja dugovanja.
Тие сега имаат рок до 19 ти септември да ги платат своите долгови.
Oni koji ne plate račune ostat će bez struje. Getty Images
Оние кои не ги платиле своите сметки ќе останат без струја. Getty Images
Međutim, nastavnici i administracija bi za to vrijeme ipak primali plate.
Сепак, професорите и администрацијата и понатаму беа платени.
Mislim da tada neće biti redova za plate, već za nezaposlene.
Мислам дека тогаш ќе нема ред за плата, туку ред за невработени.
Gonna have the whole world on a plate Hej, dobar pogodak.
еј добар погодок.