Prevođenje "opoziv periodu" na latvijskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Letonski

Opoziv - prijevod : Opoziv periodu - prijevod : Opoziv periodu - prijevod : Opoziv - prijevod : Opoziv - prijevod : Periodu - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Osvajanje sveta u narednom petogodišnjem periodu.
Visapasaules dievības sasniegums tuvāko piecu gadu laikā.
A senatori su se konacno složili da glasaju za opoziv Dreyfussovog akta.
Omnicorp akciju cenas uzkāpa debesīs. Un Senāts beidzot piekrita balsot par Dreifūsa likuma atcelšanu.
U tom periodu predsednik ima tri javna nastupa.
Prezidentam tuvākajā laikā ir trīs publiski pasākumi.
To iznosi 86 hiljada minus kamata u dugoročnom periodu...
Sanāk 86 000 . Mīnus procenti uz visu aizdevuma laiku...
Glavni događaji suše u Europi u periodu od 2000. 2009. godine
Būtiskākie sausuma gadījumi Eiropā, 2000. 2009.
U istom tom periodu, on je potrošio milione rajhsmaraka na izdržavanje svojih radnika i mićenje zvaničnika Rajha.
ŠAJĀ PERIODĀ VIŅŠ IZTĒRĒJA MILJONIEM REIHA MARKU, LAIUZTURĒTU SAVUS STRĀDNIEKUS UN PIEKUKUĻOTU REIHA AMATPERSONAS.
Da sam ja umešan u takve socijalne odnose, ovde u 1885oj, moglo bi da izazove poremećaje u vremenskom periodu.
Šāds mans sociāls sakars... šeit 1885. gadā... varētu izjaukt visuma laika plūsmu.
Ako ceš istrajati dan po dan u periodu od 40 dana Rezultati mogu promijeniti tvoj život i tvoj brak.
Ja tu nodosies šīm 40 dienām, dienu pēc dienas rezultāts var mainīt tavu dzīvi un tavu laulību.
Omjer se promijenio malo, tokom protekla dva desetljeća, i poboljšanja efikasnosti u EU 12 su uglavnom zabilježena u periodu prije 2000.
Pēdējo divdesmit gadu laikā šī proporcija mainījusies nedaudz, efektivitātes uzlabošanās ES 12 valstīs lielākoties novērota līdz 2000. gadam.
Ako uporedimo nas sa konjima koji mogu trčati na prvi dan svoga života, vidimo da smo mi u tom periodu manje razvijeni.
Ja salīdzinām mūs ar zirgu, kas var skriet jau pirmajā savas dzīves dienā, redzam, ka esam ļoti neattīstīti.
Dok je u periodu od 1985. do 2000. godine, onih koji žive sa manje od jednim dolarom dnevno ima više za 18 .
...Muhameds Atta saņēma šo pārskaitīju caur Pakistānu. Cilvēks, kas viņam to nodeva, visticamāk, ir Ahmeds Omārs Saeeds Šeikhs.
Dok je u periodu od 1985. do 2000. godine, onih koji žive sa manje od jednim dolarom dnevno ima više za 18 .
Tikmįr no 1985. lîdz 2000. gadam to skaits kas iztiek par mazâk nekâ vienu dolâru dienâ, palielinâjâs par 18 .
Dok je globalni bruto društveni proizvod povećan za 40 u periodu od 1970. do 1985. godine, siromaštvo je povećano sa druge strane za 17 .
Kamįr pasaules kopprodukts starp 1970. un 1985. gadu pieauga par 40 , nabadzîbâ dzîvojođo skaits palielinâjâs par 17
U periodu od 1990. 2000. brtvljena područja u EU 15 su porasla za 6 , a potražnja za novim gradilištima, u cilju širenje grada i za prometne infrastrukture, u je stalnom porastu.
Turklāt lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, rūpnieciskajai ražošanai, mājsaimniecību vajadzībām un enerģijas ražošanai ūdens ir galvenais dabas resurss (4. nodaļa).
Do 1998. godine, ta razlika je 74 1. Dok je globalni bruto društveni proizvod povećan za 40 u periodu od 1970. do 1985. godine, siromaštvo je povećano sa druge strane za 17 .
Pakistānas izlūkdienesta (ISI) ģenerāldirektors, Mahmūds Ahmeds pieprasīja Omāram Šeikham veikt pārskaitījumu 100,000 apmērā
Stupci sa desne strane slike pokazuju najbolje procjene (linije unutar svakog stupca), a raspon vjerovatnoće procijenjen za svih šest IPCC marker scenarija u periodu od 2090. 2099. godine (u odnosu na period od 1980. 1999.).
Piezīme līknes attēla labajā pusē ataino visticamāko pieņēmumu (nepārtrauktā līnija) un iespējamo izmaiņu amplitūdu, kas novērtēta visiem sešiem KPSP izstrādātajiem scenārijiem līdz 2090. 2099. gadam (salīdzinājumā ar 1980. 1999. gadu).
U međuvremenu, treba izbjegavati slabo prilagođavanje to se odnosi na mjere koje su ili nerazmjerne, cjenovno neefikasne ili su u konfliktu sa drugim ciljevima u dugoročnom periodu (kao što je stvaranje umjetnog snijega ili klimatizacija zbog ublažavanja ciljeva) (21).
Vienlaikus jāizvairās no neadekvātas pielāgošanās, ar to saprotot pasākumus, kas ir vai nu nesamērīgi, vai nerentabli, vai pretrunā ar citiem politikas ilgtermiņa mērķiem (piemēram, radīt mākslīga sniega segu vai kondicionēt gaisu, nevis īstenot samazināšanas pasākumus) (21).
Dakle, ako se ekonomija poboljša i oporavi i slavni rast se vrati, biti će to kratkog vijeka jer će u kratkom periodu vremena računatog u mjesecima, a ne u godinama, opet udariti u barijeru ponude desiti će se još jedan skok cijena i još dublja recesija.
Tātad, ja ekonomika uzlabosies un atveseļosies un slavenais pieaugums atgriezīsies, tas būs ļoti īss, jo pāris mēnešu, nevis gadu laikā, atkal tiks sasniegta piedāvājuma barjera un būs vēl viens cenu kāpums un vēl dziļāka recesija.