Prevođenje "anuiteta formula" na korejskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Korejski

Formula - prijevod : Anuiteta - prijevod : Anuiteta - prijevod : Anuiteta - prijevod : Anuiteta formula - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Formula.
포뮬러
(Najvažnija je Formula. Formula je problem!
포뮬러가 문제에요
Parkland formula.
파크랜드 포뮬라
Mogu. Kakva je to formula?
아, 할 수 있을 것 같네요, 이게 뭔데요?
) Formula je nestala a s tim i novac.
포뮬러사라졌다는 말은 돈이 사라졌다는 겁니다
U Julu ćemo ih montirati na Formula Jedan automobile.
7월에 포뮬라원 차종에 장착할겁니다
Kad želite oboriti vladu iznutra, postoji prilično standardna formula.
내부에서 정부를 정복하려고 할때 거의 표준에 가까운 방법이 있죠
To je naučna formula koja se koristi da se odredi kritičan broj ljudi koji trebaju primiti zaraznu vakcinu da bi je efikasno proširili.
그것은 효과적으로 전염이 되는 치료제를 얼마나 많은 사람들에게 전달해야 하는가를 결정하는데 사용되는 과학적인 공식입니다