Prevođenje "gestacije sanduk" na kineski jezik:


  Rječnik Bosanski-Kineski

Sanduk - prijevod :

Sanduk - prijevod :

Sanduk - prijevod : Gestacije sanduk - prijevod : Sanduk - prijevod : Sanduk - prijevod :
Ključne riječi : 棺材 箱子 条箱 一箱

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Sanduk piva.
啤酒,
Skroz kroz sanduk.
透过船体探测
Imali ste sanduk ?
你们有棺材?
Uzmi otraga sanduk eksploziva!
把后面那炸药搬下来
Njegov sanduk nisu pregledali.
我看见的子甚至没有通关 麦特兰收买了一些人
Imam ceo sanduk piva...
冰 你要冰块
Sanduk pušaka i sanduk municije. Ali odreci se svog dijela zlata.
枪加一弹药 不过你得放弃你的金币分成
Sanduk koji još nije pregledan.
这个从外国来的子还没有通关的(加州比佛利山霍利斯本顿画廊)
Kamo ovaj sanduk ide, uopće?
我们到底要去哪
Sad cemo doznati. Otvori taj sanduk.
那就试试吧,打开盒子
Odgovara. Želim sanduk šampanjca Bollinger RD.
我要一香槟 柏林加拉第牌
Ne možete da ponesete sanduk, gospođo.
你不能带走整只
Po sanduk džina, ruma i viskija.
琴酒 兰姆 威士忌各一
Trebao mi je sanduk za Stena.
好的 很好 瞧这个
I posalji Wilbanksu sanduk onoga sto pije.
另外,随便送什么酒给卢瑟 威邦斯
U skladištu je imao sanduk pun njemačkih obveznica.
我去过他的仓库 看见他们缷下一 无记名债券
Ne umire se tek tako. Sanduk je zatvoren.
从没有开棺看过, 不觉得奇怪吗
Imali smo i pogreb i sanduk i spomenik.
我们举行了葬礼 棺材 墓碑
Dao sam 600 za sanduk sa drškama od mesinga.
我花了六百元买一座铜棺材
Kad uprtim sanduk ili vreću kave, mislim radim za Edie.
比另一只长两英吋 这就是多年来工作流汗搬货的结果
Cijeli sanduk? Ono što ne popiješ poslati ćemo u Washington.
喝剩下的 我们给你运回华盛顿去
Midge, ...ne otpisuj Goosea dok ne vidiš sanduk u jami.
嗨 Midge... ...在没有看见我车毁人亡之前... ...别太瞧不起Goose
Jedino što one čine je da vaš sanduk, bude malo teži.
只能给你们得棺材增加重量 你们这些傻瓜
Trebao mi je sanduk za Stena. Sahranio si stena u polici?
至少我们的好遥控船还在 哪去了
Da, da vide koliki sanduk treba. Onda se vratim a tebe nema.
你先吃点东西 然后让我们送你回家
U redu, želim da pogledam u taj orman, ali prvo njegov sanduk.
好吧 我要看看那柜子. 首先 我要看这
Prigušeni bubnjevi i tužaljke, plastikom obložen sanduk sa zastavom koji ih štiti od kiše.
低沉的鼓声和哀乐... . 棺材和国旗用塑料包裹着...
Nisam li čitao slučaj o momku koji je ubacio žrtvu u sanduk, i ostavio ga u garderobi?
我读到过有人 把尸体装在子里 然后寄存起来 怎么样?
Duž klanca, oko 2 milje... naći ćete 3 sanduka pušaka... i 1 sanduk municije skrivene u grmlju.
沿着河谷往上大约两哩 你会找到三来福枪... 和一弹药 藏在灌木丛里
U amfiteatru Arlingtonskog groblja, porodice ljudi koji su nestali u Vijetnamu čekaju na sanduk i sjećaju se.
保护它避免遭到雨淋. 送往阿林顿的国家公墓里... 由于越南战争,至今仍有下落不明人员...
'Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.' I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom Mojim.
说 你把他放在一个子里 然后把那个子放在河里 河水要把它漂到岸边 而我的一个敌人 也是他的敌人 将收养他 我把从我发出的慈爱赏赐你 以便你在我的监护之下受抚育
'Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.' I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom Mojim.
說 你把他放在一個子裡 然後把那個子放在河裡 河水要把它漂到岸邊 而我的一個敵人 也是他的敵人 將收養他 我把從我發出的慈愛賞賜你 以便你在我的監護之下受撫育