Prevođenje "alkalnih metala" na kineski jezik:


  Rječnik Bosanski-Kineski

Metala - prijevod : Alkalnih metala - prijevod : Alkalnih metala - prijevod :
Ključne riječi : 金属 探测器 金屬 Ch000000 监测

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Od metala je.
不是这里的生物
Imaš suviše metala tu.
你有太多的金属
Jedan rucni sat od bijela metala...
口袋还有其它东西吗
Carmine, da te pitam... sto prije pokrene detektore metala?
我问你一件事 卡麦 是哪种先启动金属侦测器
Ako i jeste bomba, onda nije od metala i nema zvuka otkucaja.
如果是个炸弹 却没有探出金属成分 也没有嘀嗒声
Sakrio sam ovo neprijatno parče metala u bulju i držao ga tamo dve godine.
我也把这玩意 塞我屁眼两年