Prevođenje "konkretnih koraka" na talijanski jezik:


  Rječnik Bosanski-Italijanski

Konkretnih koraka - prijevod : Koraka - prijevod : Koraka - prijevod : Koraka - prijevod : Konkretnih koraka - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Još nema konkretnih zaključaka.
Ancora nulla di concreto.
Veličina koraka
Passo dell'incremento
Ni koraka više.
Non un altro passo.
Napravi cetiri koraka.
Fai quattro serie.
Veličina koraka za prilagođenost
Il passo dell'incremento dell'aggiustamento
Dva koraka napred. Marš!
Due passi avanti , marsch!
Stopedeset tri Paskvalova koraka.
153 passi di Pasquale.
Oslobodićeš me pogrešnih koraka.
Mi risparmia delle mosse false.
Samo još nekoliko koraka.
Ancora qualche passo...
Ne idem više ni koraka!
Mi rifiuto di fare un altro passo!
Stanujem ovde na par koraka.
Abito qui a due passi.
Koraka se sećate, zar ne?
E' passato qualche annetto !
Mogu li da napravim nekoliko koraka?
Faccio qualche passo.
PRILIKOM SVAKOG KORAKA, DOK U IZRAELU...
Grazie.
Sa nekoliko pogrešnih koraka uradi se više.
Con un paio di mosse false si ottiene di più.
Ne zaboravi se pognuti od prvog koraka.
Si riscaldi bene e al colpo della pistola dia il massimo.
Stopedeset tri koraka puta dvesta pedeset tristaosamdeset tri.
Sono 153 passi per 250... fa 383,50.
Konjica, postrojte se na 20 koraka ispred mene.
Cavalleria, in riga 20 passi davanti a me.
A Sirijska teritorija je na samo 10 koraka.
Il territorio siriano è solo a 10 passi da qui.
Postrojte ih sa artiljerijom na 20 koraka ispred mene!
In posizione con l'artiglieria, 20 passi davanti a me!
Dva si koraka od Pacific Avenue i Skin Citya.
Puoi sempre smettere.
Spustite oružje i odmaknite se dva koraka podignutih ruku!
Mettete giù le armi e fate due passi indietro con le mani in alto!
Imamo tri koraka. Imamo percepciju, proračun i ne vizuelno povezivanje.
Ci sono tre fasi percezione, calcolo e interfacce non visive.
cinjenica je da ako niste bogati, vec zaostajete dva koraka.
Se non hai bei soldi, neanche col binocolo mi devi guardare.
Kreni od Drvene Noge 40 koraka zapadno do Sljepčeve Litice.
Comincia da Punto Gamba di Legno. 40 passi a ovesdella Rupe del Cieco.
I četvrto nema varanja. U redu. Udaljimo se 10 koraka.
Quarta regola niente imbrogli.
Ne. Samo je nekoliko koraka ti ostani ovde, samo pet minuta.
E 'solo una breve passeggiata Venite qui...
Stigli smo u sumrak. Stražari su bili na svakih deset koraka.
Era già sera e abbiamo piazzato sentinelle ovunque.
Moja je vila tamo, na manje od jednog kilometra. 1100 koraka.
La mia villa è là, a meno di un chilometro. 1 1 10 passi.
Bez tugovanja, već ponosno i visokog koraka, kao da idem u slavu.
E poi la banda... che suonino non un pezzo triste, ma qualcosa di allegro, come se fosse un giorno di gloria.
Stoga vam dajem tri glavna koraka Direktno uništiti pobunjenike u njihovoj koloniji.
Pertanto faccio il primo degli ultimi tre passi Per eliminare la ribellione in questa colonia.
E pa, slušaj. Neko mora da te malo urazumi, MekKvig. Kaskaš dva koraka.
E' meglio che tu Io sappia finora mi sono limitato a ostacolarti.
I glupi Irac kao ja shvaća da se sve svodi na tri koraka.
Io non me ne intendo molto, però a me il problema sembra questo.
U kupatilo i za kupatilo... otvaraju se frontovi, ne uzmiče se ni koraka.
E' lì che si creano le fratture e si combatte all'ultimo sangue.
Ali ako se poneri dva koraka u bilo kom pravcu, biće na Suncu.
se due passi in qualsiasi direzione, è il sole.
Mislim da radim za dobre momke sada, ali sam dva koraka od zatvora ako im tamo trebam.
lmmagino che ora lavoro per i buoni, ma sono ancora a due passi dalla prigione se loro vogliono.
Ako želi pobeći, već će nakon prvog koraka promeniti smer, a ti si stajao na pogrešnoj nozi.
Quando scappa, cambia subito direzione e ti trovi sulla gamba sbagliata
Bit će tu za četiri sata, a ona čovjeka može ubiti na deset koraka jednim jedinim zamahom jezika!
Sarà di ritorno fra quattro ore, e può uccidere un uomo a 10 passi di distanza con un solo urlo.
Četiri koraka naprijed, pa onda nalijevo i ravno do mjesta koje sam označio s kosti, slatkom koščicom koju ću zakopati za sebe
Quattro passi in là E poi per di qua Al mio ripostiglio sicuro Il momento può venir che un altro osso può servir
Trkač treba optrčati dvorište, od jedne zadane točke do druge, za vrijeme dok zvono s 12 udaraca označava podne, a udaljenostje 188 koraka.
Che cosa sai di questo Abrahams? Studiava a Repton. Ebreo.