Prevođenje "nemački" na hrvatskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Hrvatski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Govorite nemački?
(Govorite li njemački?
Sigurno govori nemački.
Sigurno govori njemački.
Jako dobro priča nemački.
Dobro govori njemački.
Nisam znao da govoriš nemački?
Otkad ti znaš njemački?
Ne smete da vređate nemački narod,
Okupljati se, glasno vrijeđati njemački narod.
Od nas samo vi govorite nemački.
Samo vi znate njemački.
Pričao je nemački sa stjuardom. Šta?
Obratio mu se na njemačkome.
Nemački očevi se žale na tebe.
Njemački očevi žale se na vas.
Nekad nemački industrijalac, danas trgovac starim gvožđem.
Frankfurt, Njemačka. Nekoć industrijalac, a danas trgovac željeznim otpadom.
Mrzim način na koji nemački bilteni preuveličavaju stvari.
Osuđujem tu maniju pretjerivanja.
Da, nelegalnim. Onima u koja dolaze nemački civili.
Za njemačke civile.
Moram znati raspored, ili ćemo izgubiti Nemački film.
Moram znati raspored, ili ćemo izgubiti Nemački film.
Već sam vam rekao, ovde ćete pričati isključivo nemački.
(Ovdje se govori samo njemački!
Juče si bio tamo i nosio taj nemački šešir!
Jučer si bio tamo i nosio taj njemački šešir!
Svaki nemački vojnik ovde ima pravo da vam izda naređenje
Svaki njemački vojnik zaposlen u logoru smije vam izdavati naredbe.
Čim siđem sa ovog broda, velike su šanse da će me ubiti nemački agenti.
Kad siđem s broda, možda će me ubiti njemački agenti.
Samo želim reći da je najbolje kazati im... kako smo čuli da govore nemački.
Samo želim reći da je najbolje kazati im... kako smo čuli da govore njemački.
Da me ne bi optužili da sam nemački divljak, odlučio sam da primenim francuske propise.
Da me ne bi optužili da sam njemački barbarin, odlučio sam primijeniti francuski pravilnik.
Sećaš se, rekao je da samo ti znaš nemački a sad je i on pričao.
Perrot. Rekao je da samo vi znate njemački, ali i on ga zna.
Lagao je da ne zna nemački, lagao je i da ne poznaje Frankfurt, sećaš se?
Lagao je da ne zna njemački i da ne poznaje Frankfurt.
Meteorološko proučavanje instrumenata i karti... tera me da verujemi da su nemački bombarderi iznad Bastonja... bilo magle ili ne.
Pomno proučavanje znanstvenih instrumenata i karti... tjera me vjerovati da su njemački bombarderi poviše Bastogne... bilo magle ili ne.