Prevođenje "životni" na hrvatskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Hrvatski

životni - prijevod :
Ključne riječi : životni Vijek Ciklus Očekivani Zivotni

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Životni niz vrijednosti .
životnim tokom vrijednosti .
Životni okoliš za Evropu
Životni okoliš za Europu
Crnogorci traže bolji životni standard
Crnogorci žele bolji životni standard
Srednji životni vijek se skraćuje.
Ocekivani životni vijek se skracuje.
Očekivani životni vijek (LE), žene
Životni vijek, žene
Očekivani životni vijek (LE), muškarci
Životni vijek, muškarci
Kratak je naš životni put.
Kratak je vaš život.
Životni san nije na prodaju.
Ne prodaje se životni san.
Međutim, životni standard je još uvijek nizak.
Međutim, životni standard i dalje ostaje nizak.
Očekivani životni vijek duži u ravnopravnijim zemljama.
Ocekivani životni vijek dulji u ravnopravnijim državama.
To je dovoljno za jedan životni vek.
To je dovoljno za jedan život.
Životni ožiljci izlaze svaki put kad zalupiš vratima.
Životni ožiljci izlaze svaki put kad zalupiš vratima.
Mostarsko udruženje Futura pokušava unaprijediti životni standard građana BiH.
Mostarska udruga Futura nastoji poboljšati životni standard građana BIH.
Izvještaj istočne članice EU imaju najkraći očekivani životni vijek
Izvješće istočne zemlje članice EU imaju najkraću očekivanu životnu dob u Uniji
Svi moji životni planovi bili su vezani za Đakovicu.
Svi moji životni planovi bili su vezani za Đakovicu.
Time će se poboljšati životni uslovi svih građana Kosova.
To će poboljšati uvjete života za sve građane Kosova .
Nauka i tehnologija Beograd domaćin konferenciji Životni okoliš za Evropu
Znanost i tehnologija Beograd domaćin konferencije Životni okoliš za Europu
Meni se čini kao da se životni standard stalno pogoršava.
Čini mi se da je životni standard sve lošiji.
Plavi drozdovi u cvijecu pjevaju, pratec me u životni san.
Drozdovi u zvončičima Pjesmom me na mom putu prate
Životni standard je u padu, kažu zastupnici potrošača. Nikola Barbutov SETimes
Životni standard je u padu, kažu predstavnici potrošača. Nikola Barbutov SETimes
Životni i radni uvjeti bili su neadekvatni uslijed teške financijske situacije.
Životni i radni uvjeti bili su neadekvatni uslijed teške financijske situacije.
Mitić Mislim da do odluka dovode životni uslovi, a ne političari.
Mitić Mislim da životni uvjeti, a ne političari, uzrokuju odluke.
Stvari su se značajno popravile, ali sad je problem životni standard.
Stvari su se značajno poboljšale, ali sada je životni standard problem.
On tvrdi da će takva mjera usporiti ekonomski rast i ugroziti životni standard.
Tvrdi kako bi takva mjera usporila gospodarski rast i ugrozila životni standard.
Životni vijek spomenika usmjerenog na podsticanje prijateljstva s Armenijom podvlači konfliktni stav Turske.
Životna dob spomenika čija je nakana bila poticanje prijateljstva s Armenijom ističe suprotstavljena stajališta u Turskoj glede tog pitanja.
On kaže da će do stvarnog rasta doći kad se popravi životni standard.
Prema njegovim riječima, realan rast bit će vidljiv kada se unaprijedi životni standard.
Petrušić Činjenica da je prosječni životni vijek Romkinja 48 godina odista je depresivna.
Petrušić Činjenica kako prosječan životni vijek romskih žena iznosi 48 godina istinski rastužuje.
Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić upozorava da se životni standard radnika svakodnevno pogoršava.
Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić upozorava da se životni standard zaposlenih pogoršava svakog dana.
SDP želi veći stepen državnog intervencionizma i tvrdi da se mora štititi životni standard.
SDP želi veći stupanj državnog intervencionizma, tvrdeći kako mora biti zaštićen životni standard.
Životni prihod univerzitetskog diplomca je značajno veći od onoga koji ima diplomac srednje škole.
Doživotni prihod diplomiranog studenta znatno je veći nego osoba sa završenom srednjom školom.
Zyhdi Dervishi, profesor sociologije, kaže da životni standard u Albaniji ograničava broj djece po porodici.
Profesor sociologije Zyhdi Dervishi kaže kako životni standard u Albaniji ograničava broj djece po obitelji.
Potrošači osjete kako im životni standard opada, a preduzeća se bore sa sve većim troškovima.
Potrošači osjećaju kako im životni standard opada, a poslovni subjekti s mukom se nose s povišenim troškovima.
Danas, nezaposlenost, nizak životni standard i neriješeni kriminal još više usložnjavaju nezadovoljstvo mladih ljudi politikom.
Danas nezaposlenost, nizak životni standard i neriješena kaznena djela povećavaju nezadovoljstvo mladeži politikom.
Oni se žale i na to da im životni troškovi rastu a plaće redovno kasne.
Žale se i na stalan rast troškova života uz sve veće zaostajanje njihovih plaća.
U žiži njihovih razgovora bila su bilateralna pitanja, uključujući infrastrukturu i probleme vezane za životni okoliš.
Razgovori su bili usmjereni na bilateralna pitanja, uključujući infrastrukturu i probleme vezane za životni okoliš.