Prevođenje "restrukturiranje stručnost" na holandskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Holandski

Restrukturiranje - prijevod : Stručnost - prijevod : Restrukturiranje - prijevod : Stručnost - prijevod : Stručnost - prijevod : Restrukturiranje - prijevod : Restrukturiranje stručnost - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Trebamo vašu stručnost, gdine Goodmane.
We hebben uw expertise nodig, Mr Goodman.
Tvoja stručnost se ne dovodi u pitanje.
Aan jouw vermogen wordt niet getwijfeld.
Kako smo se uvjerili kako u moralnoj sferi ne postoji moralna stručnost, ili moralni talent ili čak moralni genije?
Hoe hebben we onszelf overtuigd dat in het morele domein geen expertise bestaat, of moreel talent, of zelfs morele genialiteit?