Prevođenje "pretpostaviti plaćanja" to Hindi jezik:


  Rječnik Bosanski-Hindi

Pretpostaviti - prijevod : Pretpostaviti - prijevod : Pretpostaviti - prijevod : Pretpostaviti - prijevod : Pretpostaviti - prijevod : Pretpostaviti - prijevod : Plaćanja - prijevod : Plaćanja - prijevod : Pretpostaviti - prijevod : Plaćanja - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Period između plaćanja
भ गत न क ल
Onda ću pretpostaviti da nemate.
त म आपक प स नह ह , म न ल त ह .
Prevaziđi GL verziju za koju će Gogl pretpostaviti da drajver podržava
GL स स करण क अध र ह त कर ज Cogl ड र इवर क समर थन क ल ग
Larry, nevjerojatno je za pretpostaviti... kako se netko ubacio u Vatikansko osiguranje.
ल र , यह ह क क स क स चन क ल ए अकल पन य ह ... व ट कन स रक ष घ सप ठ कर सकत ह .