Prevođenje "jedan od vodećih uzroka" to Hindi jezik:


  Rječnik Bosanski-Hindi

Jedan - prijevod : Jedan - prijevod : Jedan - prijevod : Jedan - prijevod : Jedan - prijevod : Jedan - prijevod : Uzroka - prijevod : Jedan - prijevod : Jedan od vodećih uzroka - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Jedan od vaših? Oznaka?
Designator?
Jedan kir, jedan mauresque i dva soka od metvice.
एक ऑमल ट, एक दल य , और एक स ड .
Sad si jedan od nas.
अब आप हम म स एक ह . यह त म ह र ह .
Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,
क त म न श चय ह रस ल म स ह
Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,
(ऐ रस ल) त म ब ल शक यक़ न प ग़म बर म स ह
Mislim da je jedan od naših...
Vika, म यह हम र एक ह .
Krimson Tajfun, Kina, jedan od najvecih.
क र मसन आ ध , च न. सबस बड क एक.
I nisi jedan od kandidata sutra?
ल क न आप उम म दव र म स एक कल नह कर रह ह ? म नह ह .
Jedan od malobrojnih koji još postoje.
यह इस नस ल क बह त कम ज व त ड र गन म स एक
To je jedan od mojih udžbenika.
ह , य म र प र न क त ब म स एक ह .
Malo južnije od tebe je jedan restač.
अब स र फ दक ष ण आप क there'sa ड नर .
Jedan
इनल इन
Jedan
एक Sub
Jedan
ऑनल इन
Jedan
इनल इल
Jedan
एक
jedan.
झ क ज ओ !
Jedan!
एक!
Ali je i jedan od najboljih živih ratnika.
ल क न ब हतर न म स एक ज द हत य र
To je jedan od najtraženijih terorista na svijetu.
मह दय, इस द न य म आत कव द य क सर व ध क व छ त म स एक ह .
Jedan znak
एक स ट
Oko jedan.
म झ लगत ह यह 1 क आसप स थ .
Seronjo jedan!
आपकमबख तड क
Jedan, ... dva, ...
एक
Još jedan?
एक और?
Kao jedan.
एकज ट ह कर
Jedan minut.
एक म नट म
Jedan od brojeva u mreži treba biti zaokružen. Koji?
स च म एक स ख य क ग ल क य ह ग .क न स ह ?
i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih
और म र ब प क क षम कर द न श चय ह वह पथभ रष ट ल ग म स ह
A ako bude jedan od onih koji su sretni
और यद वह भ ग यश ल य म स ह ,
i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih
और म र (म ह ब ल ) ब प (चच आज़र) क बख श द क य क वह ग मर ह म स ह
A ako bude jedan od onih koji su sretni
और अगर वह द ह न ह थ व ल म स ह
Jedan za tebe i jedan za mene.
एक त म र ल य , एक म र ल य .
i jedan od njih će reći Imao sam druga jednoga
उनम स एक कहन व ल कह ग , म र एक स थ थ
i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,
अब यद वह तसब ह करन व ल न ह त
I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski
फ र यद वह (अल ल ह क ) न कटवर त य म स ह
i jedan od njih će reći Imao sam druga jednoga
फ र एक द सर क तरफ म त वज ज प कर ब हम ब तच त करत करत उनम स एक कहन व ल ब ल उठ ग क (द न य म ) म र एक द स त थ
i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,
फ र अगर य न स (ख द क ) तसब ह (व ज़ क र) न करत
I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski
पस अगर वह (मरन व ल ख़ द क ) म क़र र ब न स ह
Jedan od nas je ustreljen, a prijatelji su nam mrtvi.
एक क ग ल लग ह . हम र द स त म र गय ह , और हम मदद च ह ए!
Jedan od terorista drži mladu djevojku i pokazuje na nju.
एक आत कव द न एक बच च क ब द क क न क पर पकड ह आ ह
Mislim da æemo preskoèiti borbu jedan na jedan.
म र खय ल स मल लय द ध प रश क षण रहन द त ह
Pravilo broj jedan
पहल न यम
Našao sam jedan.
म झ एक म ल . द ख .
Još jedan konjak.
एक और प ऊ ग