Prevođenje "gust raspored" to Hindi jezik:


  Rječnik Bosanski-Hindi

Gust - prijevod : Raspored - prijevod : Raspored - prijevod : Raspored - prijevod : Gust raspored - prijevod : Raspored - prijevod : Raspored - prijevod : Raspored - prijevod : Raspored - prijevod : Gust raspored - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Raspored
अभ न य स
Raspored zadataka
अपन क अन स च बन ए
Raspored tastature
क ज पटल
Pravim raspored datoteka
फ इल ख क क न र म ण
Postavlja horizontalni raspored
क ष त ज ल आउट स ट कर
Postavlja vertikalni raspored
ल बबत ख क स ट कर
Da li raspored bi trebalo da bude vertikalni, umjesto horizontalio
क य ख क ऊर ध व धर क बज य क ष त ज ह न च ह ए
Da li raspored bi trebalo da bude homogena, odnosno sva djeca su iste veličine
क य ख क सज त य ह न च ह ए, य न सभ बच च क एक ह आक र म ल