Prevođenje "asimetričnih snaga" to Hindi jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Nisi li ti snaga ovog tima, Klause?
क ल उस, आप ट म प श नह कर रह ह ?
Neidentificirana letjelice, ovdje vođa leta Zračnih snaga SADa.
अज ञ त उड न, इस उड न क न त , अपन स ट रब र ड व ग म अम र क व य फ र स व म न ह .
Potrebna nam je sva snaga da nas izvuče natrag.
हम प र ण OMS द र ख चन क ल ए जल न क जर रत ज रह ह .
Detonirat će ih snaga eksplozija unutar svih utvrđenih skladišta.
प रत य क कठ र स इल भ तर व स फ टक बल म स इल व स फ ट ह ग .
G. predsjedavajuci, ja sam general Caulfield, nacelnik štaba Komande zajednickih snaga.
ज इ ट च फ स ऑफ स ट फ
koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?
ज ईम नव ल क छ ड कर इनक र करन व ल क अपन म त र बन त ह क य उन ह उनक प स प रत ष ठ क तल श ह ? प रत ष ठ त स र क स र अल ल ह ह क ल ए ह
koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?
ज ल ग म म न क छ ड़कर क फ़ र क अपन सरपरस त बन त ह क य उनक प स इज ज़त (व आबर ) क तल श करत ह इज ज़त स र बस ख़ द ह क ल ए ख़ स ह
Ali snaga države Maine je u meni čime vas kažnjavam s dvije doživotne kazne po jednu za svaku žrtvu.
म झ म म न र ज य क द व र न ह त शक त क आध र पर, म त म ह द आज वन सज क आद श द त ह , एक क ब द एक. त म ह र हर म तक क ल ए एक.