Prevođenje "teško kodirani" na grčkom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Neispravno UTF 8 kodirani tekst
Μη έγκυρα κωδικοποιημένο κείμενο UTF 8 overlong sequence
Neispravno UTF 8 kodirani tekst
Μη έγκυρα κωδικοποιημένο κείμενο UTF 8 not a start char
Teško je. Teško.
Είναι δύσκολο.
Ovo ce blokirati sve poruke koji nisu kodirani sa odgovarajucim prefiksem.
Θα μπλοκάρει όλες τις εκπομπές με κώδικα χωρίς πρόθεμα.
Teško
Δύσκολο
Teško.
Σκληρός.
Teško.
Λοιπόν
Teško?
Είναι σοβαρά
Teško.
Καθόλου.
Teško?
Καθόλου.
Teško meni.
Ω, Θεέ μου.
Teško je.
Δεν μπορώ. Νιώθω πολύ καλά.
Teško njima.
Θα τα κανονίσω εγώ.
Teško je.
Είναι βαρύ.
Teško oštećen.
Βαριές ζημιές.
Teško je.
Το έδαφος είναι πολύ συμπαγές.
Teško istegao...
Ασχημο στραμπούληγμα...
Teško pitanje.
Το ερώτημα είναι
Ne, teško.
'Οχι ιδιαίτερα.
Vrlo teško.
Πολύ σκληρό.
Teško je.
Είναι βαρύ.
Nije teško.
Δεν είναι δύσκολο.
Teško pada.
Δεν είναι τόσο εύκολο.
Nije teško.
Δεν είναι τίποτα.
Jako teško.
Πολύ δύσκολο.
Ne, teško.
Όχι, ούτε καν.
Neviđeno teško.
Απίστευτα δύσκολο.
Biće teško.
Δύσκoλα τα βλέπω.
Biće teško.
Δεv θα εivαi εύκoλo.
Bilo je teško preći pustinju? Jako teško.
Ηταν δύσκολο να διασχίσετε την έρημο
Vrlo je teško.
Είναι πολύ δύσκολο.
Uopšte nije teško.
Πραγματικά, δεν είναι και πολύ δύσκολο.
Teško za Arnieja.
Τι ατυχία για τον Άρνι!
Ne izgleda teško.
Δεν φαίνεται σπουδαίο.
To je teško.
Τι φορούσε
Nije teško Mary.
Δεν πειράζει, δεν είναι βαρύ.
Radio si teško?
Δούλευες Ναι.
Jao, teško meni.
Θεέ μου.
Jao, teško meni.
Ω, Θεέ μου.
Nije mi teško.
Δεν είναι πρόβλημα.
Teško mi je...
Βλέπετε, δεν είναι τόσο εύκολο για μένα.
Teško je reći.
Δύσκολο να πω με ακρίβεια.
Teško je reći.
Δύσκολο να το πω.
Teško je reći.
Δύσκολο να το πω.
Teško se prilagođava.
Η δυσκολία της επανένταξης ή...