Prevođenje "popravak pozive" na engleskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Engleski

Popravak pozive - prijevod : Popravak - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Popravak nekompletne instalacije
Repairing incomplete installation
Popravak nekompletne instalacije neupio
Repairing incomplete installation failed
Popravak oštećenih ovisnosti neuspio
Repairing broken dependencies failed
Dosta krovova treba popravak.
Quite a few of the roofs need careful examination.
Na farbanje i popravak.
Painting and refitting.
Odnio je radio na popravak.
He took the radio to get it fixed.
Šta vam dugujem za popravak?
What do I owe you for the repair?
Popravak smjera. Kurs 180 stupnjeva.
Drift checked, course 178 degrees.
Proslijedi pozive
Forward calls after
Poslao sam je u selo na popravak.
I sent it to the village to be repaired. I hope they know how to fix plastic.
Nastavite remorkirati do Hong Konga za popravak...
Proceed under tow to Hong Kong for repairs...
Nastavite remorkirati do Hong Konga za popravak...
Proceed under tow to Hong Kong for repairs.
Sinhroniziraj X pozive
Make X calls synchronous
Služba za pozive.
This is your call service, doctor. Oh, hello I
Proslijedi pozive prema računaru
Forward calls to host
Netko će primiti pozive.
Some of you are gonna get some calls.
Nije vreme za pozive.
IN SIGHT
Večeras odgovaramo na pozive.
Tonight we're answering calls.
Moram obavljati poslovne pozive.
I must make business calls.
Obavite telefonske pozive preko Interneta
Place phone calls over the Internet
Pa, nisam preuzimala nikakve pozive.
Well, I haven't been taking any calls.
Spremićemo se da prisluškujemo pozive.
We'll get ready to tap his calls.
Dr. McLennan preuzima njegove pozive.
Dr. McLennan is taking his calls. Mrs. Avery.
Ovo je služba za pozive.
Dr. Wells is out at moment.
Služba za pozive na vezi.
It's an emergency.
Pozive ću preuzimati u sobi.
If there are any calls, I'll be in my room.
Zašto mi ne odgovaraš na pozive?
Why aren't you taking my calls?
Uvijek preusmjeri pozive na zadani server
Always forward calls to the given host
zašto nisi odgovorio na moje pozive?
Why haven't you answered my calls?
Čovjeka sa trga, telefonske pozive, sve!
The man in the square, the phone calls.
Nema nikakva smisla. 80.000, popravak tuševa, i to prije 2 godine.
It doesn't make any sense. 80,000 francs. Shower repair.
Trebat će nam 24 sata za popravak kola za ispaljivanje torpeda.
The torpedo firing circuits will take 24 hours to repair.
Proslijedi pozive danom računaru ako nema odgovora
Forward calls to the given host if no answer
Želite li poslati pozive za učešće učesnicima?
Would you like to send meeting invitations to participants?
Tadić odbija sve pozive na prijevremene izbore.
Tadic has rejected all calls for early elections.
Vlada nije ostala gluha na te pozive.
The government has not turned a deaf ear to these calls.
Ja ne odobravam sve ove telefonske pozive.
I don't approve of all these telephone calls.
Mlade dame ne prihvataju pozive od stranaca.
Young ladies don't accept invitations from strangers.
Uradiću sve... da zaustavim te telefonske pozive.
I'll do anything... to stop those telephone calls.
Da stavim i pozive na račun? Molim?
Shall I put the calls on the bill?
Telefonske pozive? Ne znam o čemu pričate.
I don't know what you're talking about.
Stvaranje mreže pare za pokretanje grada i popravak šteta koje se dešavaju
Create a steam network to power a city and repair in time the damages that it will take
Sluša za pozive i poruke te ih pohranjuje
Listens for calls and messages and stores them.
Platite racune i odgovorite negativno na sve pozive.
Pay the bills and say no to the invitations.
Proslijedi pozive prema danom računaru ako je linija zauzeta
Forward calls to the given host if busy