Prevođenje "eksperimentalne procjene" na bugarski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Magda sa eksperimentalne helijumske stanice.
Магда е от експериментална хелиева станция.
Popravio se od prošle procjene.
Този офицер се е усъвършенствал след последното атестиране.
Politički analitičari daju različite procjene o izgledima.
Политическите анализатори дават различни оценки на перспективите.
Ona slijedi nakon vrlo pažljive procjene na terenu.
Това става след много внимателна оценка на място.
Na mnogo načina, tradicionalni načini procjene rizika su zastarjeli.
В много отношения традиционните начини за оценка на рисковете са остарели.
Tačan iznos bit će utvrđen nakon procjene ukupnih gubitaka.
Точната сума ще бъде определена след оценяване на загубите.
Izvjestitelji PACE a došli u Albaniju radi procjene napretka
Докладчици на ПАСЕ са на посещение в Албания за оценка на напредъка на страната
Procjene kažu da je broj potencijalnih novih korisnika približno 250.000.
Според проучванията в страната има около 250 000 потенциални нови потребители.
Procjene kažu da će industrijska proizvodnja rasti za oko 4 .
Според прогнозите промишленото производство ще намалее с около 4 .
Nemamo nikakav izveštaj o odbrambenim snagama, nikakva mišljenja ni procjene.
Нямаме точни доклади от разузнаването, само мнения и оценки.
Očekuje se da pišete informativne, dirljive i karakteristične priče i ostavite eksperimentalne i avangardne vašim kolegama sa Zapada.
Очаква се да пишете информативни, трогателни и характеристични истории и да оставите експерименталните и авангардните на вашите западни колеги.
Ovde sam zbog procjene o japanskim planovima koju si mi poslao.
Официално трябва да те питам за евентуалните намерения на японците.
Naše najbolje procjene kažu da smo nekih 4 sata od Zemlje.
Според найдобрите ни изчисления сме на четири часа от Земята.
Na ovoj manifestaciji, koja naglasak stavlja na eksperimentalne filmove i video snimke, bit će prikazani filmovi iz 62 zemlje.
В проявата, която включва експериментални филми и видеозаписи, ще бъдат излъчени филми от 62 страни.
Makedonija je ispunila neophodne kriterije dobivši ocjenu jedan na skali procjene EK.
Македония е изпълнила необходимите критерии получила е единица по скалата за оценяване на ЕК.
Oni su uzeli u obzir najvećih 300 korporacija, i šta su procjene?
Те изчислили външните щети на на 3000 от най големите корпорации.
Mladi stalno ostaju sa nama dok nam pomažu u našem programu procjene.
Младежите често остават тук докато провеждаме програмата си.
Te procjene zasnovane su na pretpostavci da će se Hrvatska EU pridružiti 2012.
Изчисленията са базирани на допускането, че Хърватия ще се присъедини към ЕС през 2012 г.
Procjene govore da će Srbija do kraja godine zabilježiti rast od 3 BNP a.
Прогнозите са, че Сърбия ще регистрира растеж в размер на 3 от БВП до края на годината.
Posmatrači će osigurati mogućnost obavljanja nezavisne i relevantne procjene lokalnih izbora , izjavio je Aleksov.
Наблюдателите ще гарантират възможността за изготвяне на независима и компетентна оценка на местните избори , каза Алексов.
Energetski zvaničnici EU održat će u ponedjeljak u Briselu sastanak u cilju procjene ekonomske štete.
Представители на ЕС, отговарящи за енергетиката, ще се срещнат в Брюксел в понеделник, за да направят оценка на икономическите щети.
Vrijeđa nas kad nas se tretira kao nesposobne da donosimo svoje vlastite procjene i odluke.
Обидно е да бъдем третирани като неспособни на собствени преценки и решения.
Tokom procesa procjene, eksperti kreditora će obaviti detaljnu procjenu komercijalnih, socijalnih i ekoloških aspekata projekta.
По време на процеса на анализ експерти на кредиторите ще извършат щателна оценка на търговските, социалните и екологичните аспекти на проекта.
Tu se radi o odbrambenoj imovini i pokretnoj i nepokretnoj i obavljanje procjene u oblasti odbrane.
Те засягат имуществото на отбраната както недвижимо, така и движимо и завършването на прегледа на отбраната.
Procjene govore da u Srbiji živi oko 250.000 mentalno ometenih lica, ali ti podaci nisu precizni.
Според статистическите данни около 250 000 хора с умствени увреждания живеят в Сърбия, но данните са неточни.
Pri provođenju početne procjene zakona u Crnoj Gori, Evropska komisija će ocijeniti stepen usklađenosti s kriterijima EU.
Докато извършва първоначален скрининг на законите в Черна гора, Европейската комисия ще оцени и мащаба на хармонизиране с критериите на ЕС.
Naknadno bi se dva lidera trebali sastajati barem jednom u četiri sedmice u cilju procjene ostvarenog napretka.
След това двамата лидери трябва да се срещат поне веднъж на всеки четири седмици, за да правят оценка на постигнатия напредък.
Procjene broja onih koji su prisustvovali skupu u subotu (5. februara) variraju od 55.000 do 100.000 ljudi.
По различни оценки на митинга в събота (5 февруари) са присъствали от 55 000 до 100 000 души.
Skorašnje međunarodne procjene govore da su rezultati u obrazovanju u Bugarskoj niski u odnosu na ostale zemlje EU.
Последните международни оценки сочат, че резултатите в образователния сектор на България са ниски в сравнение с други страни от ЕС.
UNIFEM radi na nekoliko projekta s ciljem vršenja procjene utjecaja sukoba na Kosovu iz 1998 1999. na žene.
ЮНИФЕМ участва в няколко проекта, насочени към оценка на влиянието на конфликта в Косово от 1998 1999 г. върху жените.
Tokom procjene prije dvije godine, eksperti Evropske komisije zaključili su da hrvatsko zakonodavstvo nije u skladu s evropskim standardima.
По време на скрининга преди две години експерти на Европейската комисия направиха заключението, че хърватското законодателство не отговаря на стандартите на ЕС.
To će zavisiti od njegove procjene na koliko ljudi može računati, ako bi odlučio podijeliti stranku ili osnovati novu.
Това ще зависи от това на колко души той може да разчита, ако реши да разцепи партията или да създаде нова.
U isto vrijeme, to su tri oblasti u kojima je zemlja ostvarila napredak od prethodne procjene organizacije Freedom House.
Същевременно това са трите области, в които страната е отбелязала напредък спрямо предишната оценка на Фрийдъм Хаус .
Očekuje se da će svjetska ekonomska kriza uzeti svoj danak i u toj grani privrede, iako su procjene različite.
Световната икономическа криза се очаква да даде отражение върху промишлеността, въпреки различните прогнози.
Procjene ukazuju na to da će ovogodišnji prihod od turizma iznositi 620m eura za oko 1 više nego 2009.
Според проучванията приходите от туризма през тази година ще възлязат на 620 милиона евро около 1 повече в сравнение с 2009 г.
Kako navodi, fiskalni deficit zemlje će ove godine porasti do 6,2 BDP a i premašiti prethodne procjene od 6 .
Според него фискалният дефицит на Хърватия ще нарасне до 6,2 от БВП през тази година, надминавайки предишни прогнози за равнище от 6 .
Sredinom maja, tvrdnje da je bilo nepravične procjene štete na objektima dovele su do istrage o mogućim slučajevima mita.
В средата на март искове за несправедливо оценяване на повредените сгради предизвика разследване за възможни случаи на подкупи.
Neke neslužbene procjene govore da Međugorje godišnje posjeti jedan milion turista, obezbjeđujući posao hotelima, motelima, kampovima i štandovima sa suvenirima.
Според някои неофициални данни, 1 милион туристи годишно посещават Меджугорие, и осигуряват бизнеса на хотели, мотели, къмпинги и магазини за сувенири.
Nakon uspješnog zaključenja procjene, trebat će se odobriti finansiranje od strane relevantnih upravnih tijela svake IFI, kažu iz konzorcija Nabucco.
След успешното приключване на анализа ще е необходимо финансирането да се одобри от съответните управляващи органи на всяка една от МФИ, заяви консорциумът Набуко .
Potpredsjednik PACE a Jean Charles Gardetto je u procesu vršenja procjene da li je Crna Gora spremna za članstvo u VE.
Заместник председателят на ПАСЕ Жан Шарл Гардето прави оценка на готовността на Черна гора за членство в СЕ.
Proces pristupanja NATO u uključuje programe, poput Individualnog plana za članstvo, Procesa planiranja i procjene i Pojedinačnog plana za akciono partnerstvo.
Процесът за присъединяване към НАТО включва програми като Индивидуалния план за партньорство, Процеса на планиране и преглед и Плана за действие за индивидуално партньорство.
Prošle sedmice su predstavnici NATO a bili na Kosovu u cilju vršenja procjene sigurnosne situacije i održavanja razgovora s liderima pokrajine.
Представители на НАТО бяха в Косово миналата седмица, за да оценят обстановката на сигурност и да проведат разговори с лидерите на провинцията.
U prethodnom periodu, organizacije zemalja učesnica ostvarivale su različite metode i tehnike kod prikupljanja, prikazivanja, analize i procjene informacija o geološkim opasnostima.
В миналото организации в страните участнички са използвали различни методи и техники за събиране, описване, анализиране и оценяване на информацията за георисковете.
Borisov je u petak za Novu TV izjavio da će završna odluka vlade o tom pitanju zavisiti od rezultata međunarodne procjene okoliša.
В петък Борисов каза за Нова телевизия , че окончателното решение на правителството по този въпрос ще зависи от резултатите от международната оценка на околната среда.
On je objasnio da su te procjene načinjene na osnovu izvještaja koji ukazuju na povećanje zasijanih oblasti za sve vrste poljoprivrednih proizvoda.
Той обясни, че прогнозите са направени въз основа на доклади, които показват увеличение в засетите площи за всички селскостопански продукти.