Prevođenje "u svim pitanjima" na bengalski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

U svim oblicima, stalno.
সব দ ক দ য় , সব সময়
Svim vozilima.
সব ইউন টক জ ন ন য চ ছ , ধ সর রঙ র একট ফ র ড...
Svim jedinicama
সব ইউন ট, আইর ন
Svim tenkovima.
সব ট য ক স মন এগ ও! খ ইস ত র !
Sa svim.
গ ল ভর ত
U svim oblicima i veličinama Vinsente.
ক ন ত গঠন আর ওজন ত একই, ভ নস ন ট ব জ ব ষয় ন য় আম র স থ কথ বলব ন , ছ ল
Svim svojim srcem.
আম র সমস ত হ দয় দ য়
Svim tenkovima, Wardaddy .
সকল ট য ক, ওয় রড য ড বলছ ...
Svim tenkovima, stoj!
সব ট য ক দ ড় ও, সব ট য ক থ ম ও!
Žalim svim srcem.
ক ন ত আম অন শ চ ত. মন প র ন অন শ চ ত
U pravu ste po svim taékama, g.
সবই ঠ ক ধর ছ ন , ম স ট র হ মস. , ......
Svim zatvorenicima, vratite se u svoje ćelije.
সব ই ন জ দ র স ল ফ র য ও.
Ja sam instalirao satelitske u svim selima u okolini.
আম এখ নক র সব গ র ম স য ট ল ইট বস দ য় ছ
U svim zemljama, Ijubav je pomiješana sa pohlepom.
... এব সব জ য গ য ... ... ভ লব স র স থ ম শ আছ , শ ক!
Uprava turnira svim borcima želi dobrodošlicu u DOA.
ড ন ভ ন বলছ , সব প রত য গ দ র. DOA ত স ব গতম.
Mali heroj uvijek pobijedi zlikovca u svim pričama..
গল প দ র বল ন য়ক সবসময় শক ত শ ল খ র প ল কক হ র ত
Večeras ćemo ovu poruku emitovati u svim distriktima.
আজ র ত ই আমর এই ব র ত প রত ট ড স ট র ক ট সম প রচ র করব
Ovo će biti na svim naslovnicama u Americi.
এই খবর আম র ক র সব পত র ক র হ ডল ইন হব .
Svim jedinicama moramo poslati.
আচ ছ , ঠ ক আছ , আম দ র, ম ন ... আম দ র সব অফ স খবর প ঠ ত হব
Dobro jutro svim Veslijima.
শ ভসক ল, উইজল র দল.
Ovdje Donovan, svim jedinicama.
ড ন ভ ন বলছ , প রত ট ইউন ট ক .
Svim jedinicama, imamo bjegunca.
সব এজ ন ট!
Započni sa svim operacijama.
আক শ পথ র অভ য ন শ র কর
Negativno na svim frekvencijama.
আপন ক ছ প য় ছ ন? ফ র ক য় ন স ত ক ছ ই ন ই
Suočiću se s neugodnim pitanjima. I'll face some difficult questions.
আম ক কঠ ন প রশ ন র ম খ ম খ হত হব .
Provela sam posednja 24 sata u svim nivoima pakla.
দ খ ন, গত ২৪ ঘণ ট দ ন য় র য বত য় ঝ ম ল র শ ক র হয় ছ
Ove stvari vode ka pitanjima što radi Brus Vejn sa parama.
আম প ল শ খবন , অ য লফ র ড. অদ ভ ত চ ট, ক ন স শ য ল ল ইফ ন ই.
Milostivi , koji upravlja svemirom svim .
ত ন পরম দয় ময় , আরশ সম স ন হয় ছ ন
Milostivi , koji upravlja svemirom svim .
পরম কর ণ ময় আরশ র উপর স প রত ষ ঠ ত রয় ছ ন
Šta je sa svim tim?
সব জ ন স র ক হল?
Laskaju ti svim tim lancima.
ত র খ ম খ ত ম ক এভ ব শ কল দ য় ব ধ র খ ছ ... ...
Svim pilotima! Prebacite na projektile.
সব র জন য ন র দ শ, ম স ইল চ ল কর.
Veruj mi, ugođujemo svim sklonostima.
ব শ ব স কর ন, আমর সব প রবণত ম টম ট করব
Svim svojim srcem, moja Gospo.
আম চ ই, ম ই ল ড
Svim jedinicama, pokrijte stražnje izlaze!
র ড ও সব ইউন ট, উত তর র বর হ গমন আগল দ ড় ও!
Nema potrebe za svim tim.
আম র সব ইক দরক র ন ই
Svim tenkovima, krenite, oštro desno!
ট য কগ ল চ ল কর , ড ন ঘ র ও, ড ন য ও... ফ উর য চ ছ , চল সব ই...
Bio je opsjednut svim tim...
ত ন সব এই সঙ গ অন ধক র চ ছন ন হয ...
Svim brodovima, uzbuna za sudar.
ন ক , স ঘর ষ র এল র ম ন স বন.
Čitajte, preuzimajte i šaljite u svim pravcima svoje multimedijalne tokove
আপন র ম ল ট ম ড য় প রব হ সম প রচ র, অধ গ রহন, পড় ন
U trenutku kada pogode 38. paralelu, uzvraćamo svim raspoloživim sredstvima.
ঐ দ ব ত য়ট ৩৮ প য র ল ল আঘ ত হ নব ... আম দ র সবক ছ দ য় ত দ র আঘ ত করব
Zanima me, Cowarde, jeste li pomagali Blackwoodu u svim ubistvima?
আম ক ত হল .ক ওয় রড ... ত ম ক ব ল কউডক ত র খ ন র ব য প র স হ য য কর ছ...
A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine , svaka stranka radosna onim što ispovijeda ,
অত পর ম ন ষ ত দ র ব ষয়ক বহ ধ ব ভক ত কর দ য় ছ প রত য ক সম প রদ য় ন জ ন জ মতব দ ন য় আনন দ ত হচ ছ
A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine , svaka stranka radosna onim što ispovijeda ,
ক ন ত ত র ন জ দ র মধ য ত দ র অন শ সন ট কর ট কর ক র ক ট ফ লল প রত য ক দলই ত দ র ক ছ য সব রয় ছ ত ত ই সন তষ ট
Uključi prozor na svim radnim površinama
উইন ড সমস ত ক র যক ষ ত র র খ বদল কর