Prevođenje "smanjenim unosom kalorija" na bengalski jezik:


  Rječnik Bosanski-Bengalski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Pokrenite program unosom komande
কম ন ড ল খ অথব ত ল ক থ ক ন র ব চন কর অ য প ল ক শন চ ল ন