Prevođenje "prijenos poslovanja" na bengalski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Prijenos G. JACK
G. JACK ট র ন সপ র ট
Zavrsen satelitski prijenos.
স য ট ল ইট স থ ন ন তর সম প র ণ.
Zaustavi trenutni prijenos podataka
বর তম ন স ঘট ত তথ য স থ ন ন তর স থগ ত কর
Zaustavi trenutni prijenos podataka
বর তম ন ড ট ব ন ময় স থগ ত কর হব
Obustavi ili nastavi prijenos zvuka
অড ও প র রণ স ময় ক ভ ব স থগ ত র খ ব প নর য় চ ল কর
Obustavi ili nastavi prijenos videa
ভ ড ও প র রণ স ময় ক ভ ব স থগ ত র খ ব প নর য় চ ল কর
Prijenos klasičnog Doom izvornog koda
স রক ষণশ ল ড ম উৎস র প র ট
Prijenos FlashBack pogona za igru
FlashBack গ ম ইঞ জ ন র একট প র ট
Boja grafa za drugi mrežni prijenos
ল পব য ক ন টওয় র ক র ব যবহ র প রদর শনক র র খ চ ত র র র
Boja grafa za drugi mrežni prijenos
ন টওয় র ক র অন য ন য ব যবহ র স ক র ন ত র খ চ ত র র র
Prijenos podataka amaterskog radjia pomoću ARQ
ARQ দ ব র অ য ম চ র র ড ওর উপ ত ত র প ন তর
Prijenos multimedijalnih tokova preko Icecast sistema
একট Icecast স স ট ম র ম ধ যম ম ল ট ম ড য় স ট র ম ব রডক স ট কর ন
URI sa kojeg se trenutno vrši prijenos
URI থ ক বর তম ন স থ ন ন তর ত হচ ছ
URI na koji se trenutno vrši prijenos
URI এ বর তম ন স থ ন ন তর ত হচ ছ
Onda... To je prijenos signala... iz ovog korijenja, do korijenja susjednog stabla.
ত হল , এট হচ ছ এই শ কড় থ ক স গন য ল ট র ন সড কশন
Izdano pod licencom GNU general public licence. Monitor opterećenja sistema koji može prikazivati grafove za CPU, memoriju i swap memoriju, plus mrežni prijenos.
CPU, ram, swap র ব যবহ র ও ন টওয় র ক ট র ফ ক প রভ ত সহ স স ট ম র উপর চ প ন র ক ষণ ব যবস থ