Prevođenje "odgovaraju i sistem" na bengalski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Odgovaraju nekome?
ক নট র স থ ম য চ হয় ছ ? ত নজন র স থ .
Građani Castelcuta odgovaraju
ক য স লক ত র জনগণ হ য বল ছ !
Postoje momci koji odgovaraju točno na pitanja i momci koji ne odgovaraju točno.
ক ছ ম ন ষ আছ য র ঠ কঠ ক প রশ ন র জব ব দ য়... ... আর ক ছ ম ন ষ দ য় ন .
Sistem
স স ট ম
Sistem
ফ ইল স স ট ম
Devetorica odgovaraju samo jednom gospodaru.
ঐ নয় শ ধ একজন মন বক জব বদ হ কর .
UobiÄŤajni sistem
স স ট ম ড ফল ট
UobiÄŤajni sistem
স স ট ম র ড ফল ট
Datotečni sistem
ফ ইলস স ট ম
Datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম
Datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম র Root
Datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম
Datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম র ট
Datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম র ধরন
Periodni sistem
পর য য স রণ
Ažuriran sistem
আপগ র ড কর স স ট ম
Zaglavlja kolona odgovaraju na klikove mišem
কল ম হ ড র ক ল ক ইভ ন টসম হ স ড় দ য়
Ažuriraj sistem instalacijom i uklanjanjem paketa
স স ট ম উন ন ত কর ন, সম ভবত প য ক জ ইনস টল এব অপস রণ কর হচ ছ
Zaobiđi sistem i provjeravaj sirove signale.
প র ন টওয় র ক আর সব তথ যগ ল একব র চ ক কর
Električni sistem CAD
ব দ য ত ক CAD স স ট ম
Razgledaj sistem datoteka
ফ ইল স স ট ম ব র উজ কর ন
Periodni sistem elemenata
উপ দ ন র পর য য স রণ
Računarski sistem algebre
কম প উট র ব জগণ ত পদ ধত
Profesionalni sistem CAD
প শ দ র CAD পদ ধত
Francuski konjugacijski sistem
ফর স স শ ল ষ স স ট ম
Maxima Algebra sistem
Maxima এলজ ব র স স ট ম
Imaju metrički sistem.
ত দ র স খ ন ছন দ ময সব স স ট ম রয় ছ
Sistem je pokvaren.
ত ম র স স ট ম খ র প হয় গ ছ .
Imamo sistem trampe.
আম দ র ম ঝ একট ব ন ময় ব য বস থ আছ .
Sistem ne reaguje.
Man 2 System ক জ করছ ন Man 3
Kada pitaš džina pitanje oni odgovaraju simbolom.
যখন জ ব নদ রক ক ন প রশ ন কর হয়, ত র তখন প রত ক র স হ য য উত তর দ য়
Podrazuijevani tip datotečni sistem
একট দ রবর ত ফ ল ড র স ক য ন কর ন
Podrazuijevani tip datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম স ক য ন কর ন
Podrazuijevani tip datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম র সর বম ট ধ রণক ষমত
Podrazuijevani tip datotečni sistem
ফ ইল স স ট ম র সর বম ট ব যবহ র
Sistem radi na bateriji
স স ট ম ব য ট র দ ব র চ ল ত হচ ছ
Neprepoznan identificirani sistem programiranja.
শন ক তক ত অজ ন ক ড স স ট ম
Neprepoznan identificirani sistem programiranja.
সন ক তক ত অজ ন ক ড স স ট ম
Gledajte periodni sistem elemenata
উপ দ ন র পর য য স রণ প রদর শন কর ন
Gramps sistem za genealogiju
Gramps ব শ ন ক রম পদ ধত
Insanity sistem za testiranje
ইনস য ন ট পর ক ষ কর স স ট ম
KDE preriodni sistem elemenata
KDE এর উপ দ ন র পর য য স রণ
PyMOL sistem molekulske grafike
PyMOL মল ক ল র গ র ফ ক স স স ট ম
Paketni sistem je oštećen
প য ক জ স স ট মট ভ ঙ গ হয় ছ
Sistem je već ažuriran
পদ ধত ইত মধ য হ লন গ দ