Prevođenje "mora biti pridržava" na češkom jeziku:


  Rječnik Bosanski-češki

Biti - prijevod : Mora - prijevod : Pridržava - prijevod : Biti - prijevod : Mora - prijevod : Mora - prijevod : Biti - prijevod : Mora biti pridržava - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Mora biti.
Určitě.
Mora biti.
Musí to jít.
Mora biti!
Musí tu být!
Mora biti.
Musí to být on.
Pridržava gredu koja drži tavanicu.
Podpírá trám, který drží celý strop.
Mora biti jak. Istovremeno, mora biti pravedan.
Musí být silný a zároveň také spravedlivý.
Mora biti neko.
Někdo určitě ano.
Tako mora biti.
To je ono!
Mora biti moguće.
Cože? Musí to být možné.
Mora biti tamo.
Tady, to bude ono.
Mora biti ućutkan.
Mám oči a představivost, ne?
Tako mora biti.
Tak to chodí.
Mora biti zaštićena.
Musíme jí v tom zabránit.
Mora biti tišina.
Klid v soudní síni.
I mora biti.
Má to být nesnadné.
Mora biti Bismarck .
To musí být Bismarck.
Mora biti sutra.
Musí to být zítra.
Mora biti prelijepo.
To by byla nádhera.
Mora biti mir.
Klidné město.
Mora biti lečena.
Musíte jí ošetřit.
Mora biti lepa.
Musí v tom být určitá krása.
Tako mora biti.
Buď jak buď, musí to být.
Mora biti veliko!
Ona je tak tlustá!
Mora biti on.
To musel být on.
Mora biti nešto.
Muselo se něco stát
Mora biti načina.
Musí být nějaký způsob!
Mora biti prvorazredan.
Musí být prvotřídní.
Mora biti važno.
Zřejmě jde o něco důležitého.
Mora biti eliminisana!
Musíme zabránit, aby s ním mohla mluvit.
Mora biti naporno.
Ehm, tak to nevím.
Liam mora biti...
Ale já musím.. Molly!
Mora biti zaustavljen.
Musíme ho zastavit.
Ali, mora biti.
Ale musí to být ona.
Mora biti tamo!
Muselo to být tady!
Mora biti dobro.
Měl bys bej dobrej.
Ako mora biti, biti će.
Jestli bude muset, spojí.
Organizator mora biti izabran.
Musí být stanoven organizátor.
I mora biti ozbiljan
A musíme to brát vážně.
To mora biti 2012.
Musí to být v roce 2012.
Kvragu, negdje mora biti!
Někde být musí.
Muzika mora biti luda.
Hudba musí být šílená...
Nešto mora biti urađeno.
Něco se musí udělat.
Mora biti u ponoć.
musí být půlnoc.
To mora biti jezero.
Je někde v té mlze.
Mora biti ovdje negdje.
Někde tu musí být.